Hva skjer?

Kommende arrangement

Invitasjon til frokostmøte - Klikk for stort bildeFrokostmøte

Er du nysgjerrig på hvilken kompetanse bedriftene i Østfold trenger fremover? Da bør du stikke innom Fylkeshuset 15. mai, kl 08:00-10:00. 

NAV presenterer sin rykende ferske bedriftsundersøkelse og NHO vil fortelle mer i detalj hvilken kompetanse medlemsbedrifter etterspør. Digital Norway kommer også og forteller deg hvilken digital kompetanse alle bedrifter bør ha fremover. Hvorfor ikke ta frokosten hos oss og få kompetansepåfyll samtidig?

Meld deg på her - Førstemann til mølla – vi har plass til 40 pers!

 

Tidligere arrangement

Invitasjon til arrangementet Kompetansebehovet i en utrolig verden - Klikk for stort bilde

Vi inviterer til samling 25. april, med tittel «Kompetansebehovet i en urolig verden».

Hva tenker Forsvaret om kompetanse og arbeidskraftsbehovet nasjonalt og regionalt fremover? Hvordan samarbeider Høgskolen i Østfold med Kongsberggruppen i dag og hvordan ser de for seg videre samarbeid? 
 

 

Rapportlansering-webinar 12/12 2023 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold laget en kvalitativ analyse av hvordan små og mellomstore bedrifter i Akershus og Østfold jobber med strategisk kompetanseutvikling. Les mer her.

 

Høstsamling 2023 “Learning to live with disruption”. 

Les mer her.

 

 

 

 

 

 

«Mangfold og inkludering: Fra gode intensjoner til gode handlinger» - en workshop med mangfoldseksperten Kimiya Sajjadi.

Kompetanseforum Østfold inviterer din bedrift til en workshop hvor vi skal lære mer om mangfolds- og inkluderingsarbeid.

 

 

 

Før ferien kikket in, kalte vi inn til en intern samling i Kompetanseforum Østfold, til en skikkelig treff med summer vibes i herlig forening med arbeid og læring.

 

 

 

 

 

Det ble arrangert en serie bedriftsbesøk for karrierenettverkene i Partnerskap for karriereveiledning i Østfold og NAV veiledere. Mange lokale bedrifter åpnet dører for å gjøre arbeidslivet og bransjen sin kjent for de som veileder ungdom.

 

 

 

18. april ble HR-medarbeidere i Østfold-kommunene invitert til en innsiktsprosess for å undersøke behovet for et læringsnettverk for kunnskaps- og erfaringsdeling rundt strategisk kompetanseutvikling. 

Les mer her.

 

Intern samling for Kompetanseforums deltakere

Evnen til å lære og mental styrke er to vesentlige deler av suksessformelen framover. Kontinuerlig læring er tungt og kan påføre oss en stor mental belastning. Det er viktig å holde sinnet sunt og stressnivået nede. Vi lærer sammen og har det gøy med det!

 

 

Et lunsjarrangement som løftet opp tema fagbrev, yrkesfag og kvinner.

Hva innebærer det å ta fagbrev, og hvorfor burde man? Hvordan kan arbeidsgiver gå frem for å gi ansatte muligheten? Hva trenger vi for å få mer kvinner å ta fagbrev?

 

 

 

 

Keep learning - Kompetanseforum Østfold sin årskonferanse 2022.

Mer informasjon her.

 

 

Intern samling for Kompetanseforums deltakere.

 

Les om samlingen her.

 

 

Etter lang tid med pandemi og restriksjoner fikk vi oss til å komme ut og besøke bedriftene i Østfold igjen. Bedrifter åpner dører for et besøk av karriereveiledere fra skole og NAV-veiledere. Les mer her.

 

Kick-Off for Kompetanseforum 3.0. Intern samling.

 

Les mer her.

 

 

 Sirkulær økonomi – et kunnskapsløft. Hva er behovene og hva er mulig? Kompetanseforum og Fredrikstad Næringsforening inviterer til innspillsmøte 29.mars.

Mer info her.

 

 

Arbeidsverksted om framtidens kompetansebehov i Østfold. Viken fylkeskommune har gitt Samfunnsøkonomisk analyse i oppdrag, å utarbeide kunnskapsgrunnlaget om framtidens kompetansebehov i Østfold. 9/2 2022 inviterte Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold et mangfold av aktører til et arbeidsverksted for innspill til analysen.

 

Workshop II i serien "Sammen knuser vi flaskehalsene" ble arrangert av Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold for å se nærmere på flaskehalsene ved etter- og videreutdanning og skape  felles forståelse for kompetanseutvikling i arbeidslivet. 

 

 

 Intern samling for kompetansegruppene 17/11

Tema: Hvordan kan vi forløse potensiale i Kompetanseforum? Les mer her.

 

 

 

Se opptaket til webinaret "Kom i gang med kompetanseheving" her.

 

 

 

 

Denne workshopen er den første av to samlinger hvor vi inviterte en gjeng håndplukkede bedrifter i Viken og utdanningsaktører. Spørsmålet vi stilte i første runde er hvorfor ikke flere bedrifter velger å benytte seg av kompetansetilbudene til utdanningsaktørene?

 

 Intern samling på Ramme Fjordhotell, 15-16 september 2021. Les mer her.

 

 

 

 

 Torsdag 26. august 2021 kl. 9-10 inviterte vi bedrifter i Viken til digitalt frokostmøte om mulighetene for kompetanseutvikling i arbeidslivet. Les mer og se opptaket her.

 

 

 

 Et digitalt frokostmøte om kompetanseutvikling i arbeidslivet. 20.mai 2021.

Mer info her.

 

 

3. april 2021 ble det arrangert Den digitale bedriftsdagen for karriere- og NAV-veiledere. Her er opptaket.

Mer info her. (PDF, 206 kB)

 

 

Et kreativt verksted for å komme frem til konkrete tiltak og prosjekter. Les mer her. 

 

 

 

 

 

Hensikten med digital frokost "Unge under korona" var å sette søkelyset på den økende ledigheten blant unge, og hva vi kan gjøre for at det ikke skal bli langvarig. Les oppsummeringen her.

 

Se opptaket av møtet her.

 

 

Kompetanseforum Live "Det store bildet"  16/12.2020

Hvis du ikke fikk med deg konferansen kan du se konferansen her.

 

 

 

 

 Utviklingsverksted "Neste steg" 11/11 2020. Denne gangen spilte deltakere «Escapehistory» (digital versjon av Escaperoom) for å gå gjennom rammeverket og arbeidsmetode for gruppearbeid i Kompetanseforum Østfold. Mange spennende innspill på hvilke uløste problemer på kompetansepolitiske feltet, som kan løses ved å sette i gang nye tiltak. Les takeaways her. 

 

 

 

"Kom i gang med den nye normalen". 23/9 2020 ble det gjennomført en digital samling i Kompetanseforum Østfold. Hensikten var å samle troppene etter korona-oppholdet, gå igjennom innsatsområder og arbeidsmåter for Kompetanseforum 2.0, samt gi rom for refleksjoner og innspill på målområdene. Les mer om samlingen her.

 

 

 

 

 

Digital speed-date "Lær av en lærling". I regi av Kompetanseforum Østfold arrangerte Borregaard, OKIndustri og Partnerskap for karriereveiledning i Østfold. Les mer om arrangementet her.

 

 

 

 

 "Fra Kompetanseforum 1.0 til Kompetanseforum 2.0". Det har vært et stort engasjement rundt denne satsingen i Østfold. Vi har lyktes med å involvere alle relevante aktører, oppnådd gode resultater og inspirert andre fylker. Nå samles vi til årets konferanse for å kaste et blikk tilbake, for å tegne veien videre og for å takke alle for innsatsen og engasjementet. Les mer om konferansen her. 

 

 

 

Miniseminar "Utdanning møter arbeidslivets behov. Eller gjør den det?" Vi vil presentere sammensetning av prognoser og statistikk iht. etterspørsel etter kompetanse og utvikling i arbeidsmarked i Østfold (Fafo). Og vil se på tilbudssiden og ungdommenes utdanningsvalg, samt konkrete brobyggende cases, som for eksempel Arbeidslivsportalen. Les mer om seminaret her.

 

 

Bedriftsdagene 2019

Kompetanseforum Østfold arrangerer en serie bedriftsbesøk for karrierenettverkene i Partnerskap for karriereveiledning i Østfold og NAV veiledere. 2. og 9. april og 7. mai åpner flere lokale bedrifter dører for å gjøre arbeidslivet og bransjen sin kjent for rådgivere og lærere i skolene og NAV veiledere. Les mer om Bedriftsdagene her.

 

 

"Fra oss og dem til vi. Kultur nyter strategi til frokost."

Et seminar hvor samhandling på tvers, kommunikasjon og kulturendring står i fokus. Vi tok opp temaene: Fra lidelse til ledelse /Sosial kompetanse – kan det læres?/Hvordan skape en sterk og transparent tillitskultur? Les mer om seminaret her.

 

 

LØRN TECH liveopptak i Østfold - 11. mars 2019

LØRN TECH er en populær podcast-kanal med de beste historiene om norsk teknologi og er en ny norsk plattform for livslang læring. Silvija Seres og venner står bak dette spennende initiativet. LØRN-teamet var i Østfold for en opptaksdag for å snakke med våre gründere, bedriftsfolk, forskere og ledere fra offentlig sektor om sentrale teknologitemaene. Les mer om arrangementet her.

 

 

29. november 2018 - Digital frokost om digital samhandling. "Gode verktøy for digital samhandling" vil vise eksempler på hvordan virksomheter bruker digitale verktøy for kommunikasjon, informasjonsdeling og samhandling.

 

 

 

15. november 2018 - Kunnskapsdagen "Teknologi og læring i fremtidens arbeidsliv" Det spås store endringer i mange bransjer på grunn av de nye «omveltende» teknologier. Hvordan de vil påvirke arbeidslivet, hvordan det vil påvirke utdanning og hvordan det vil påvirke selve læring? Les mer om konferansen her.

 

 

 

12. oktober - Digital frokost "Slik bør du bruke sosiale medier i 2018!"

 

Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold og Kompetanseforum Østfold arrangerer en serie Digitale frokoster for sine deltakere og samarbeidspartnere. Vi starter med «Slik bør du bruke du sosiale medier i 2018» med bl.a. Thomas Moen, en av Norges fremste eksperter på digital kommunikasjon og Cornelia Bjørke-Hill fra Infotjenester.

 

 

Andre utviklingsverksted Fremtiden er her - grip mulighetene!

30.mai 2018 på Refsnes Gods i Moss.

Les mer om verkstedet her (PDF, 319 kB)Se video her.

 

 

Nærmøte mellom arbeidslivet og fremtidens arbeidskraft - 3. mai 2018

Partnerskap for Karriereveiledning Fredrikstad/Hvaler og Kompetanseforum Østfold arrangerte en speed-date mellom regionens 1000 niendeklassinger og lokale bedrifter/virksomheter på Øra i Fredrikstad. 

 

 

 Bedriftsdagene for karriereveiledere - 3, 10 og 17 april 2018

Kompetanseforum Østfold arrangerer en serie bedriftsbesøk for karrierenettverkene i Partnerskap for karriereveiledning i Østfold. Tre tirsdager i april åpner flere lokale bedrifter dører for å gjøre arbeidslivet og bransjen sin kjent for karriereveiledere i skolen.

 

 

Den 4. analyseverksted - 5.april 2018

Sted og tid: Akershus fylkeskommune den 5. april 

 

 

 

 

 

Utviklingsverksted Fremtiden er her - grip mulighetene!

Den 25. januar 2018 (kl. 9-13), Halden. Dette verkstedet er særlig rettet mot ledere og fagansatte i kommuner med ansvar for oppvekst og utdanning. Les mer her.

 

 

Miniseminar med Kompetanse Norge

08.12.2017 var Kompetanse Norge på studietur hos Kompetanseforum Østfold. De tok med seg nyttige innspill fra Seal Engineering, Orkla Foods, Betongbygg, Kronos Titan, NAV Østfold, NHO Østfold, LO Østfold og ØFK. Tema: etter- og videreutdanning og regionalt samarbeid.

 

 

Juleverksted  4. desember 2017. Arbeidsverksted for koordineringsteamet og 4 kompetansegrupper sammen med AFF. Se film her.

 

 

 

 

Kunnskapsdagen "Smarte byer og digital fremtid for nye generasjoner".

12. oktober 2017 samkjørtes høstsamlingen til Kompetanseforum med kunnskapsdagen "Smarte byer og digital fremtid for nye generasjoner". Kunnskapsdagen fokuserte på smarte byer, utfordringene og mulighetene som ny teknologi og digitalisering skaper for nye forretningsmodeller, ny politikk og ny kompetanse. Se program her. (PDF, 371 kB)

 

 

Vårsamling på Verket 24. mai 2017

Tema: Hvordan ser morgendagens arbeidsliv ut? Og hvordan påvirker det dagens utdanningstilbud? Hvordan bygge digital kompetanse for framtiden? Ungdommens stemme - hva mener studenter og elever er viktig. Hvordan kan vi bygge effektive nettverk som gir resultater.

 

 

 

 Utviklingsverksted på Refsnes 10. mars 2017

Tema: Hvordan kan man forutse hvilken kompetanse man trenger i fremtiden? Hvordan kan utdanning henge med og være relevant? Hvordan kan arbeidslivet best få formidlet de behovene de har.