Sammen knuser vi flaskehalsene

Det er ikke lenger et spørsmål om kompetanseheving eller ikke, men hvordan vi skal klare det? Torsdag 30. september inviterte Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold bedrifter og utdanningstilbydere til workshop for å skape felles forståelse for etter- og videreutdanning.

 

Hensikten med workshopen «Sammen knuser vi flaskehalsene» 30. september, var å ta problemstillingen ved rota:

- Denne workshopen var den første av to samlinger hvor vi inviterte en gjeng håndplukkede bedrifter i Viken og utdanningsaktører. Hensikten i runde én var å identifisere og få en felles forståelse for flaskehalsene som finnes i dag, sier Mari Engh i Viken fylkeskommune, som ledet samlingen.

Synlighet og bevisstgjøring

I takt med et økt behov for kompetanse i arbeidslivet har det blitt bevilget økte ressurser slik at universiteter, høyskoler og fagskoler har kunnet utvikle og tilby flere fleksible utdanninger. Spørsmålet er hvorfor ikke flere bedrifter velger å benytte seg av kompetansetilbudene til utdanningsaktørene?

Workshop II: Knuse flaskehalsene

I november planlegger Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold workshop nummer to.

- I runde to, som blir i november, skal vi forsøke å knuse flaskehalsene, avslutter Engh.

Synes du dette tema er interessant? Meld din interesse, og send gjerne innspill/kommentarer til mariengh@viken.no.

 

Fleksible kompetansetilbud og muligheter for bedrifter

Torsdag 26. august arrangerte Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold det digital frokostmøte «Kompetanseutvikling, den beste vaksinen for omstilling?» for å rette søkelys på hvorfor din bedrift bør investere i kompetanseutvikling. Flere utdanningstilbydere serverte et stort spenn av fleksible kompetansetilbud og muligheter for bedrifter. Se opptaket fra workshopen 26. august.