Rapportlansering med NIFU og Viken fylkeskommune

Hvordan foregår læring i arbeidslivet? 

Blått illustrasjonsfoto med teksten rapportlansering webinad - Klikk for stort bilde

 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold laget en kvalitativ analyse av hvordan små og mellomstore bedrifter i Akershus og Østfold jobber med strategisk kompetanseutvikling. 

Hensikten med denne bestillingen for fylkeskommunen har vært å få bedre forståelse for kompetanseutvikling hos SMB, slik at samarbeid mellom ulike aktører og deres virkemidler kan gi best mulig regional støtte til kompetansearbeidet.

Oppdraget skulle gi en oversikt over hvordan et utvalg av SMB-er arbeider med å dekke sine kompetansebehov, kompetanseutvikling, deres læringsaktiviteter og hva slags støtte de har behov for.

Rapporten viser til mangfold av SMB med ulike måter å utvikle kompetanse, og ulike ressurser til det. Bedrifter er forskjellige og ofte «finner sin vei», finner egne løsninger å dekke sine kompetansebehov. 

På vår webinar 12. desember lagte NIFU frem sine funn, og det ble gitt gode innspill i panelsamtale. Paneldeltakere: 

  • Rebekka Borsch, NHO 
  • Benedikte Sterner, LO 
  • Liv Dingsør, Digital Norway 
  • Dorothy Olsen, NIFU 

Her kan du se opptaket av webinaret.

Du finner rapporten her.