Siste nytt

Kompetansebehovet i en urolig verden

Kompetanseforum Østfold inviterte til samling 25. april, og tema for dagen var «Kompetansebehovet i en urolig verden». 

Fagdag for Karrierenettverket

Karrieresenter Østfold og Partnerskap for karriereveiledning med Geir Syvertsen, Gitte Hovin og Tone Skau Fossvik i spissen arrangerte årets fagdag 18. april på Kalnes videregående skole. 

Rapportlansering med NIFU og Viken fylkeskommune

Hvordan foregår læring i arbeidslivet?   

Bærekraftlaboratoriet og Rakkestad Næringsråd

Et konkret eksempel på samarbeid mellom næringsliv og akademia.

Digital portal for regionale kompetanseindikatorer

Rapporten «Regionale kompetanseindikatorer», som foreslår ett sett med indikatorer som kan brukes for opparbeiding av kunnskapsgrunnlag for regional kompetansepolitikk, er nå på nett.

Vellykket HR-pilot

Kompetanseforum Østfold har tatt initiativ til å gjennomføre en pilot for å teste behovet og mulighetene for å etablere et læringsnettverk for HR-medarbeidere i Østfold-kommunene. 

Learning to live with disruption

Reimagine education. Reinventing yourself. Overcoming labour shortage.      

Gira på læring og selvutvikling?

Mulighetene til å skaffe oss oppdatert kompetanse er så mange!   

Mangfold og inkludering: Fra gode intensjoner til gode handlinger

Hva betyr det å skape mangfold og hvordan kan dette bidra til lønnsomhet?   

Vi trenger mer intelligens i kommunepolitikken

Regjeringen har nylig bevilget 1 milliard til forskning på AI. Når skal kunstig intelligens få politisk oppmerksomhet i Kommune-Norge, spør Elena Rosnes.