Om Kompetanseforum Østfold

Kompetanseforum Østfold er et regionalt samhandlingsfora som skal bidra at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet. 

   

Vi tenker nytt og handler sammen for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionalt arbeidsmarked.

Vårt arbeid sikrer systematisk dialog mellom fylkeskommunale, kommunale og statlige sektorer, høgskoler, universiteter, fagskoler, partene i arbeidslivet, næringsliv, frivillige og ideelle organisasjoner osv.

Kompetanseforum er katalysator, som skaper resultater hos andre, gjennom å:

  • Frambringe kunnskap om kompetansebehov og arbeidsmarked i Østfold
  • Skape og videreutvikle relasjoner og sikre kunnskapsdeling og informasjonsflyt for samskaping
  • Motivere til aktiviteter hos deltakere, bidra til problemløsninger, påvirke at det skjer endringer og  stimulere til innovasjon

Ledestjerne - samskapingen leder til endringer og innovasjon

  • kvalitet
  • relevans
  • inkludering

 

Til toppen