Om Kompetanseforum Østfold

Kompetanseforum Østfold er et regionalt samhandlingsfora som skal bidra at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet. 

   

Tiden vi lever i innebærer store endringer og transformasjoner. Framtidsutsiktene i regionen avhenger av at virksomhetene får den kompetansen de etterspør, og gapet mellom etterspurt og tilbudt kompetanse reduseres.

Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn.

I Kompetanseforum Østfold samarbeider vi på tvers, uansett hvilket nivå eller hvilken sektor vi kommer fra. Vårt arbeid sikrer systematisk dialog mellom fylkeskommunale, kommunale og statlige sektorer, høgskoler, universiteter, fagskoler, partene i arbeidslivet, næringsliv, frivillige og ideelle organisasjoner osv.

Vi tenker nytt og handler sammen for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionalt arbeidsmarked.

 

Til toppen