Om Kompetanseforum Østfold

Kompetanseforum Østfold er et regionalt samhandlingsforum som skal bidra at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet. 

 

   

Vi tenker nytt og handler sammen for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionalt arbeidsmarked

 

Mål for 2022-2023:

1. Flere arbeidsgivere og arbeidstakere har økt fokus på kompetanseutvikling

2. Tilbud og tilgang til relevant utdanning og livslang læring blir bedre

3. Flere unge og voksne velger utdanninger i forhold til dagens og framtidens behov

4. Samhandling på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer, mellom utdanning og arbeidsliv blir bedre

Vårt arbeid sikrer systematisk dialog mellom fylkeskommunale, kommunale og statlige sektorer, høgskoler, universiteter, fagskoler, partene i arbeidslivet, næringsliv, frivillige og ideelle organisasjoner osv.

Kompetanseforum er katalysator, som skaper resultater hos andre, gjennom å:

  • Frambringe kunnskap om kompetansebehov og arbeidsmarked i Østfold
  • Skape og videreutvikle relasjoner og sikre kunnskapsdeling og informasjonsflyt for samskaping
  • Motivere til aktiviteter hos deltakere, bidra til problemløsninger, påvirke at det skjer endringer og  stimulere til innovasjon

Ledestjerne - samskapingen leder til endringer og innovasjon

  • kvalitet
  • relevans
  • inkludering