Vi inviterer til et digitalt verksted

Digitalt Milepælverksted. Vi vil gjøre en forskjell – hva gjør vi da?

 

På digital frokost «Unge under korona» i februar satt vi søkelyset på den økende ledigheten blant unge, at altfor mange unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker. Og hva vi kan gjøre for at det ikke skal bli langvarig.

Vi trenger flere på laget: kommuner, fylkeskommune, partnere i arbeidslivet, næringslivet, ideelle og frivillige organisasjoner, Statsforvalteren og NAV for å redusere negative konsekvensene for unge.

Sammen må vi nå sette en ekstra innsats for at:

  • Unge møter arbeidslivet under utdanning
  • Elever får tettere oppfølging på skolen
  • Studenter er forberedt på det arbeidslivet de vil møte etter endt utdanning
  • Virksomheter kan legge til rette for at utsatt ungdom lykkes med arbeide hos dem
  • Arbeidsrettede tiltak bidrar til å forebygge ungt utenforskap

Kompetansegruppene i Kompetanseforum Østfold vil presentere sitt arbeid på dette tema.

Så rigges det til en kreativ prosess i grupper hvor vi kan jobbe mer konkret med forslag til tiltak.

Pellegrino Riccardi, som fikk nylig prisen for Årets beste taler 2020 kommer. Kommer du?

MELD DEG PÅ HER