God tilgjengelig innsikt og kunnskap gjør handling mulig

To viktige grunnpilarer for å jobbe godt med kompetanse er kunnskapsgrunnlag og kommunikasjon. Dette var temaet for Kompetanseforum Østfold sin interne høstsamling 16.september.

Andrea Rosness  

I løpet av tre timer fikk deltakeren en innføring i Viken fylkeskommunes planarbeid, med vekt på relevant innsikt og datagrunnlag. Kompetanseforum Østfold fikk også over 40 nye kommunikasjonsrådgivere med på laget, etter et kræsj-kurs i kommunikasjonsarbeid. Det var også duket for et snikk titt på det nye statistikk-dash board som etter hvert vil være tilgjengelig for alle på kompetanseforum.no

Komplekse utfordringer i en tett sammenvevd verden

Jørn Haabeth, planrådgiver, ga en innføring i det regionale planarbeidet til Viken. På grunn av oppløsningen av Viken vil de tre regionale planene for «kompetanse og verdiskaping», «livskvalitet, deltakelse og likeverd», og «areal og mobilitet» danne et plangrunnlag og starthjelp for de tre nye fylkene Østfold, Buskerud og Akershus.

– Kompetanse og verdiskaping henger tett sammen. Blant annet er kompetanse en forutsetning for å lykkes med å komme inn i arbeidslivet samt at bedrifter trenger kompetanse for å kunne skape verdier og være konkurransedyktig, sier Haabeth.

Haabeth fortsatte å si at;

– det grønne skiftet vil endre hva vi produserer og hvordan vi produsere det. Det vil gi en økt etterspørsel etter varer og teknologi som enten er bærekraftig fremstilt eller bidrar til å løse miljøutfordringene. Det vil føre med seg strukturelle endringer som skaper endret kompetansebehov samt behov for omstilling.

Til slutt ønsket Haabeth innspill til diskusjon om «hvordan vi skaper omstillingsdyktighet i eksisterende virksomheter i Østfold?» og «hvordan vi skal legge til rette for utvikling av nye virksomheter i Østfold?». Her kom det gode innspill fra en engasjert forsamling. Det ble derfor bestemt at dette tema må tas videre i eget møte.

Et kræsjkurs i kommunikasjonsarbeid: Hvordan formidler vi kunnskap ut?

Sara Skjoldnes og Synnøve Hokholt fra Myldring ga deltakerne gode verktøy for å lykkes med kommunikasjonsarbeid. På menyen fra Myldring stor blant annet sosiale medier på 1-2-3, hvordan lage engasjerende poster, og pimp your LinkedIn.

– Kommunikasjon handler om å snakke sammen for å få ting til å skje. Ved å bruke kanalene dine, kan du nå utrolig mange mennesker. Elena, leder for Kompetanseforum, får til mye alene, men tenk så mye dere ville fått til om det var 40 Elenaer, påpekte Hokholt som en oppfordring til deltakerne.   

Skjoldnes la hun vekt på at «sosiale medier er en veldig god måte å spre kunnskap på, og knytte til seg de rette folkene. For å lage engasjerende innlegg er det viktig å spørre seg hvem målgruppen er, og hvordan vi kan engasjerer de? Du må ha et budskap som er relevant og spisset mot målgruppen».

Alle fikk så prøve seg på egenhånd og sammen i grupper, på å forme budskap og rette det inn mot ønsket målgruppe med temaer relevante for Kompetanseforum Østfold. Flere av deltakeren valgte å publisere innleggene sine på Facebook og LinkedIn.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kompetanseforum Østfold sitt nye statistikk-dashboard

Det arbeides nå med å få på plass et statistisk dashboard, med SSB og NAV som datakilde. Hensikten er å tilgjengeliggjøre relevante data for Østfold på kompetanseforum.no, som kan brukes av alle som ønsker det. For eksempel kan du finne tall og grafikk over arbeidsstyrken, kompetanse, utenforskap i Østfold. Om du har noen innspill til tall dere er interessert i å få med i dataverktøyet, ta kontakt med Elena på e-post elenar@viken.no.

Andrea Rosness