Arbeidsverksted om framtidens kompetansebehov i Østfold

Samfunnsplanavdelingen i Viken fylkeskommune har gitt Samfunnsøkonomisk analyse AS i oppdrag å utarbeide kunnskapsgrunnlaget om framtidens kompetansebehov i Østfold.

 

- Utredningen skal blant annet drøfte relevante endringskrefter som påvirker kompetansebehovet i Østfold framover, og anslå konsekvenser for framtidig kompetansebehov, forklarer Jon Steineke Moxnes fra fylkeskommunen.

I forbindelse med prosjektet ønsker forskerne innspill fra regionale aktører. Derfor ble deltakere i Kompetanseforum Østfold invitert til et arbeidsverksted for å gi innspill til den kommende rapporten.

- Vi finner ikke alle svarene i data. Vi ønsker at deltakerne skal bringe inn kunnskap fra eget ståsted. På den måten kan vi fange opp hvilke endringskrefter som deltakerne legger vekt på i sine vurderinger, som vi kan bruke videre i utredningen, forteller Rolf Røtnes fra Samfunnsanalyse AS.

- Det ble en interessant diskusjon om hvilke utfordringer og muligheter Østfold og Østfolds virksomheter står overfor når det gjelder kompetansebehov og kompetansetilgang framover. Og det blir spennende å se den ferdige rapporten, som kan gi oss en pekepinn om utvikling av næringsstrukturen og kompetansebehov de neste ti år i Østfold, sier Elena Rosnes, koordinator for Kompetanseforum Østfold.