Knuse flaskehalsene ved etter- og videreutdanning

Workshop II i serien "Sammen knuser vi flaskehalsene" ble arrangert av Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold hos våre samarbeidspartnere i Toppindustrisenteret i Oslo.

 

I slutten av september arrangerte vi den første av to workshoper, der mål var å identifisere Hva er flaskehalsene ved etter- og videreutdanning? - Viken fylkeskommune

- Hvorfor velger ikke enda flere bedrifter å benytte seg av det spennet av tilbud som utdanningsaktørene tilbyr – det spørsmål er det mange som har stilt før oss. Vi har lyst til å ta problemstillingen ved rota, invitere inn både de som utarbeider kursene og potensielle bedriftskunder, for å klare å identifisere hvor flaskehalsene oppstår – her ligger også mulighetene, forteller Mari Engh, næringsrådgiver i Viken fylkeskommune.

Workshop II: Knuse flaskehalsene

På workshopen 26. november samlet arrangørene en større gruppe håndplukkede bedrifter og organisasjoner fra næringslivet i Viken, og et utvalg utdanningsaktører. Målet var å få mer innsikt og et bedre grunnlag for å vurdere hvordan vi kan gå frem for å knuse de største flaskehalsene som ble identifiserte under workshop 1.

Anette Gangnæs (Kunnskapsbyen Lillestrøm), Annita Fjuk (DigitalNorway), Inger Lise Nes (USN) og Anne Johanne Guldvik (Viken fylkeskommune)  - Klikk for stort bilde 

Økt synlighet, dialog og treffsikkerhet

I sin innledning til innovasjonsprosess og samskaping viste Elena Rosnes, koordinator for Kompetanseforum Østfold, de største flaskehalsene som ble løftet frem ved forrige WS: uvitenhet om tilbudene – flere av bedriftene som deltok sist var ukjent med muligheten om å kunne utarbeide fleksible kurs i samarbeid med utdanningsaktørene. Et annen flaskehals handlet om behov: hvordan fange behovene til bedriftene, hvordan komme i dialog, og hvordan følge de opp? Den siste store flaskehalsen som må knuses handler om treffsikkerhet: bedriftene må klare å se verdien og læringsutbytte, og hvordan kommunisere dette?

Basert på flaskehalsene som ble identifisert av deltakerne sist har vi kokt de ned til tre overordnede tema:  

  1. Synliggjøring av tilbud og tilbydere
  2. Komme i dialog med bedrifter om behovet
  3. Fleksibilitet og treffsikkerhet

Vi kan ikke løse fremtidens utfordringer med gårsdagens løsninger, Elena Rosnes

Innovasjonsprosess og endringsverktøy

Hanne Kjensli, fra Samskapet AS, ledet forsamlingen gjennom en innovasjonsprosess hvor målet var å få bedre tak på flaskehalsene, vri de over til innovasjonsspørsmål og komme frem til løsninger og testing.

Summen av oppførsel, verdier og normer kan legge føringer for hvordan både individer og grupper jobber sammen, på kort og lang sikt. Viktigheten av å være tilstedeværende, lyttende, nysgjerrig og empatisk underbygger en positiv, inkluderende og lærende kultur.

Dette kan sees i sammenheng med endringsprosesser og hvordan man kan få det til på en god måte. Hanne Kjensli tok deltakerne på det verkstedet gjennom teorien bak «Teori U», en metode for endrings- og læringsledelse, utviklet av Otto Scharmer med kollegaer ved MIT.

Hanne Kjensli - Klikk for stort bilde 

At tema og opplegget engasjerte deltakerne, viser alle tilbakemeldingen i etterkant av arrangementet.

Takk for en herlig dag! Inspirerende å møte engasjerte folk fra ulike sektorer som tenker høyt sammen – akkurat hva vi trenger mer av i en tid med raske endringer. Mer av dette,  Cecilie Flikke Hänninen, seniorrådgiver hos Voksenopplæringsforbundet.

Workshopen gav ikke svar på alle utfordringene, men rektor på Fagskolen i Viken er optimist når han sier, «Flott tiltak! Det er fortsatt mye som må løses. Bra dere setter fokus på utfordringene og får flinke folk til å bidra med løsninger. Kompetent og imponerende gruppe som var samlet og bidro godt i dag.»

Eli Haugerud (Smart Innovation), Eirik Hågensen (Fagskolen i Viken), Frode Andersen (OsloMet), Inger Mari Ellingsen (Norsk Sveiseteknikk) - Klikk for stort bilde 

Fleksible kompetansetilbud og muligheter for bedrifter

Dette var det tredje arrangementet denne høsten der Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold setter kompetanseutvikling og tiltak til bedriftsinternopplæring på dagsorden.

Det første arrangementet var digital frokostmøte: Kompetanseutvikling, den beste vaksinen for omstilling? - Viken fylkeskommune som rettet søkelys på hvorfor bedrifter bør investere i kompetanseutvikling. Flere utdanningstilbydere serverte et stort spenn av fleksible kompetansetilbud og muligheter for bedrifter. Se opptaket fra webinaret 26. august.

Les her om den første workshopen.