Når kompetansen er utsolgt

Et digitalt frokostwebinar om kompetanseutvikling i arbeidslivet.

 

Om:

  • Situasjonen på arbeidsmarkedet i dag (bl.a. ferske tall fra NAVs bedriftsundersøkelse 2021)
  • Hvordan din bedrift kan drive strategisk kompetanseutvikling
  • Støtteordninger og virkemidler til bedrifter

Trenden er global - bedriftsledere var bekymret for tilgang på kompetanse før COVID-19. Fremover vil mangel på mennesker med riktig kompetanse og tilpasningsdyktighet være kritisk.

Det er ikke lenger et spørsmål om kompetanseheving eller ikke, men hvordan vi skal klare det? Det er lite sannsynlig at vi vil klare å tette kompetansegapet helt, særlig med dagens endringstakt. Men en ting er sikkert, at det vil være umulig å dekke kompetansebehovet bare ved hjelp av nyrekruttering og/eller utenlandsk arbeidskraft. Vi må se på de som allerede er ansatt eller ledige som en del av løsningen.

Kompetanse er investering på lik linje med produktutvikling, sier Elena Rosnes, koordinator for Kompetanseforum Østfold 

Online 20. mai kl. 08.00 - 09.00

 

Program:

Situasjon i arbeidsmarkedet i Viken v/Ulf Andersen, statistikksjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet: Etter ett år med koronapandemien, har Norge en svært krevende situasjon på arbeidsmarkedet. Mange er permitterte, mange står uten arbeid. Mange står lenger fra arbeid nå enn før pandemien traff – samtidig som arbeidskraftbehovet er stort og økende innen mange områder. Hvor er vi, hvor skal vi, og hvordan kommer vi oss egentlig dit?

Kompetanseutvikling – bra for ansatte og for bedrift v/Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse, Viken fylkeskommune: Viken fylkeskommune har siden 2020 gitt økonomisk støtte til korona-rammede bedrifter som har ønsket kompetanseheving for sine ansatte. Tilbakemeldinger fra næringslivet viser at ordningen har truffet godt. Den har vært med på å dempe det økonomiske tilbakeslaget og gitt trygghet til mange mennesker. Fylkesråd for næring informerer om tilskuddet til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.

Økonomisk tilskudd fra NAV for kompetanseheving v/Yvonne M. Aksmo, markedsrådgiver NAV Halden: For å avverge langtidsledighet og for å forebygge utenforskap anser NAV det som avgjørende å bidra til kompetanseheving. I form av individuelle tiltak tilbyr NAV økonomisk bistand for å tette kompetansegap mellom en jobbsøker og arbeidsgivers behov. NAV kan for eksempel står for deler av lønnen eller frikjøpe tid til en opplæringsansvarlig. NAV informerer om de konkrete ordningene og hvordan arbeidsgivere søker om dem.

Digital kompetanse i din bedrift v/ Sigri Sevaldsen, DigitalNorway:   DigitalNorway er en av ledende aktører innen digitalisering og digital kompetanse. Sammen med Viken fylkeskommune har DigitalNorway utviklet et verktøy som skal gi overblikk over bedriftens digitale kompetanse og potensiale. Verktøyet viser også vei til relevant kunnskapsinnhold som en enkelt kan ta i bruk. DigitalNorway presenterer løsningene.

Fleksible kurstilbud som er tilpasset yrkessektorens behov v/Eirik Hågensen, rektor Fagskolen i Viken: De beste kurstilbudene skapes sammen med arbeidslivet basert på reelle utfordringer og behov. Fagskolen i Viken er engasjert i både lokale, regionale og nasjonale kompetanseprosjekter for å løse tidsrelevante kompetansebehov. Våre løsninger er dynamiske og fleksible og kan tilpasses slik at kompetanseutvikling kan foregå samtidig som man er i jobb. Kompetanseutvikling er et konkurransefortrinn og Fagskolen i Viken kan være en partner for å styrke konkurransekraft og innovasjonsevne.

Frokostmøte arrangert av i regi av Kompetanseforum Østfold i tett samarbeid mellom Viken fylkeskommune og NAV Øst-Viken.

Opptaket av webinaret finner du her.

Presentasjoner:

Situasjonen på arbeidsmarkedet i Nedre Viken (PDF, 2 MB)

Fagskolen i Viken (PDF, 897 kB)

Presentasjon Kompetanseverktøy (PDF, 2 MB)