Sirkulærøkonomi – kunnskapsløft fra utdanning til bedrift

Vi er i gang med forprosjektet «Sirkulærøkonomi – kunnskapsløft fra utdanning til bedrift». 

 

Skal vi lykkes med omstillingen til det grønne sirkulære økonomien er vi avhengig av å satse på kompetanseutvikling, både av arbeidsstyrken og den neste generasjonen. Et nytt forprosjekt i Fredrikstad skal nå berede grunnen for et kompetanseløft av hele kompetansekjede.

I Fredrikstad har vi både klynger, virksomheter og kompetanseaktører som høgskole, fagskole og videregående skoler, som har satt dette tydelig på agendaen.

Vi har med andre ord en god forutsetning for å ta en ledende posisjon og

  • forbedre og bygge kompetanse innen sirkulær økonomi
  • komme opp med handlingsforslag som kan være til nytte både for kompetanseløft i eksisterende bedrifter og hos kommende generasjoner

Det er Fredrikstad Næringsforening som har påtatt seg prosjektet. Arbeidet skal berede grunnen for kompetanseløft av hele kompetansekjede, som strekker seg fra skole, høyere utdanning, næringslivet og øvrige arbeidslivet. 

I ressursgruppen: Frederik II videregående skole, Glemmen videregående skole, Fagskolen i Viken, Høgskolen Østfold, Denofa, Batteriretur, NCCE Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og Viken fylkeskommune.

Første møte i ressursgruppen til prosjektet - Klikk for stort bilde 

I slutten av mars inviterer Fredrikstad Næringsforening, Kompetanseforum Østfold og fylkesrådsleder i Viken bedrifter, utdanningsaktører og offentlige etater til første møte for å bygge felles forståelse for behov og muligheter for kompetansebygging innen sirkulær økonomi.

Om forprosjektet:

Mål er å berede grunnen til piloten/hovedprosjekt: Dette inneholder bl.a.

  • Kartlegging av andre initiativer i regionen og hva andre regionen gjør
  • Tegne aktørkartet, definere samarbeidspartnere og mobilisere aktører.  Identifisere behov, se på muligheter og avstemme ambisjoner
  •  Definere og spisse målsetninger for en pilot
  • Etablere skisse for et pilotprosjekt

Kontakt: prosjektleder Hege Bongard, Fredrikstad Næringsforening hb@fredrikstad-nf.no, tlf. 930 35 507