Kick off Kompetanseforum 3.0

Hva skal til for å få bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse? Kompetanseforum Østfold samler virkelighetene for å tenke nytt og handle sammen. 

Trine Sirnes  

Fredag 29. april arrangerte Kompetanseforum Østfold Kick-off Kompetanseforum 3.0 for nye og gamle deltakere.

- Siden oppstarten i 2017 har vi kick-startet annet hvert år med å justere vindretning. Vi møtes for å prioritere fokusområder, organisering, deltagelse og arbeidsmetodikk fremover. Vi bygger båt mens vi seiler, forteller Elena Rosnes, leder for Kompetanseforum Østfold.

Kompetanseforum Østfold har blitt enn anerkjent samarbeidsarena for å realisere kompetansepolitikk. Blant deltakerne er både næringslivet og utdannings- og offentlig sektor i Østfold, representert.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kompetanseforum Østfold – hvorfor, hva og hvordan

Hovedpoenget er å bidra til at arbeidsstokken i Østfold har relevant kompetanse, både for dagens og fremtidens arbeidsmarked.

Kompetanseforum er katalysator, som skaper resultater hos andre, gjennom å:

  • Frambringe kunnskap om kompetansebehov og arbeidsmarked i Østfold
  • Skape og videreutvikle relasjoner og sikre kunnskapsdeling og informasjonsflyt for samskaping
  • Motivere til aktiviteter hos deltakere, bidra til problemløsninger, påvirke at det skjer endringer og stimulere til innovasjon

- Du kan si at det er et forum hvor virkelighetene møtes for å forstå behov og finne løsninger. Å få til endring er viktig – men resultatene skjer ikke nødvendigvis i Kompetanseforum Østfold, det skjer hos aktørene som samarbeider i forumet, forteller Rosnes.

Det siste året har Kompetanseforum Østfold tatt initiativ til flere ulike «kompetanse-prosjekter». Under kick-offen på fredag ble et knippe av de presentert.

  1. Samarbeid om sirkulær utvikling 
  2. Inkluderingskompetanse - en verktøykasse for bedrifter
  3. Et nytt kompetanseverktøy for små- og mellomstore bedrifter

- Dagens kompetanseutfordringer er veldig komplekse og sammenfattende. Man kan rett og slett ikke løse dem alene og ikke med samme tankegang som skapte dem. Vi trenger samarbeid som går på tvers av fagfelt, sektorer og forvaltingsnivåer. Et samarbeid mellom mangfold av aktører som er likeverdige, som deler og som tenker nytt, sier Rosnes.

Siden oppstarten har forumet vokst til over 60 deltakere.

Forumet er spekket med engasjerte kompetanseambassadører, ideskapere og pådrivere. Det er utrolig inspirerende å se hva vi får til sammen.

Det er et flott team som styrer Kompetanseforum-skuta, navigerer og legger ny kurs for å nå målene. Her kan du lese om teamet, organisering, mandat og målene for 2022-2023.

Teori U som et rammeverk

Formålet med kick-offen var å få felles forståelse for KF, få innspill på noen mål og bli kjent og bygge relasjoner. Tilstandsmål: lekent moro og nyttig. Det var Hanne Kjensli, erfaren prosessleder, som ledet dagen og delte både erfaringer, teoretisk bakgrunn og praktiske måter å gjennomføre gode prosesser på. 

Som et rammeverk for arbeidet i Kompetanseforum brukes det bl.a. «Teori U», en forskningsbasert metode for endrings- og læringsledelse, utviklet av Otto Scharmer ved MIT. Mye dreier seg om viktigheten av å være tilstedeværende, lyttende, nysgjerrig og empatisk underbygger en positiv, inkluderende og lærende kultur. 

Teori U vektlegger blant annet refleksjon og bevisstgjøring på egen motivasjon, rolle, og påvirkning, og samspillet dette har med en gruppes dynamikk og kultur.

Tester nye digitale læringsverktøy

Trine Sirnes  På kick-offen brukte deltakere Wittario appen for å bli kjent både med hverandre og med Kompetanseforum. En herlig start på dagen i naturskjønne omgivelser på Borregaard Hovedgård har gitt masse humør og energi inn i resten av samlingen.