Hva skal vi gjøre for Østfold?

15-16 september ble det arrangert "Samling på Ramme", et utviklingsseminar for kompetansegruppene og koordineringsteamet til Kompetanseforum Østfold.

  

Dette var første fysisk samling siden korona. Målet var både å få dekke sosiale behov, bygge relasjoner, utvide horisonter, få nye innsikter og for å diskutere disse temaene:

  • Hva skal vi gjøre for Østfold, og hvordan kan Kompetanseforum jobbe i praksis fremover (hvordan ivareta strategisk tenking og operativt arbeid)?
  • Hva innebærer kompetanse for den grønne og digitale omstillingen?

Diskusjonene var innledet med følgende presentasjoner:

  • Digital kompetanse - hva slags kompetansepåfyll trengs i dagens og framtidas arbeidsliv? v/Liv Dingsør, daglig leder DigitalNorway.
  • Viken arbeid med regional plan for verdiskaping og kompetanse. v/ Jørn Haabeth, Viken fylkeskommune
  • Hvordan kan vi lage et kunnskapsgrunnlag og hvordan bearbeide det som vi kan bruke det som grunnlag for strategiske diskusjoner? v/Jon Steineke Moxnes, Viken fylkeskommune
  • Økt mangfold gir økte muligheter! v/Hege Aatangen, Virke
  • Hva er kompetansen for det grønne skiftet? Har vi noe innsikt i hvilken kunnskap bør vi styrke, og som kan ta oss inn i grønne omstillingen? v/Jørgensen og Pedersen, NHH
  • Kick-off foredrag: Digital presentasjonsteknikk v/Nils Apeland

Her kan dere finne innlegget til Jørgensen og Pedersen «Kompetanse for det grønne skiftet».

Nils Apeland var engasjert til å åpne samlingen. Temaet var digital presentasjonsteknikk. I løpet av en liten time fikk deltakere mange konkrete tips, pakket inn med eksempler, historier og humor. En meget proff og hyggelig foredragsholder som leverte som lovet!

Her er tre artikler som oppsummerer viktige poenger fra foredraget til Nils Apeland:

https://talerlisten.no/hvorfor-og-hvordan-bli-bedre-til-a-presentere/

https://talerlisten.no/slik-blir-du-bedre-til-a-presentere/

https://talerlisten.no/hvordan-engasjere-via-en-skjerm/