Oppsummering fra digital frokost Unge under korona

130 representanter fra utdanningsinstitusjoner, næringsliv, NAV og fylkeskommunen meldte seg på når Kompetanseforum Østfold inviterte til dette viktige møte 16. februar.

Luft  

– Hensikten med dette frokostmøtet var å sette søkelyset på den økende ledigheten blant unge, og hva vi kan gjøre for at det ikke skal bli langvarig, sier Hege Aatangen fagsjef i Virke som ledet møtet.

Det harde fakta

Unge på arbeidsmarkedet er også under normale tider ekstra utsatt for langvarig arbeidsledighet dersom de mister jobben. Uten arbeidserfaring er det vanskelig å få jobb. Langtidsledighet er svært utfordrende for den det gjelder, i tillegg til at det kan få store økonomiske konsekvenser for samfunnet dersom ettervirkningen av pandemien blir at mange står uten arbeid i lang tid.

Dette snakket FAFOs forsker Mathilde Bjørnset om når hun presenterte notatet, laget på oppdrag av Kompetanseforum Østfold. Hun oppsummerte noen sentrale konsekvenser av koronapandemien for sysselsetting og utdanning for unge i Viken. Notatet gjennomgår statistikk som foreligger på området.

Sysselsettingsutvalgets Knut Røed fra Frischsenteret ga oss noen highlights fra utvalgets ferske rapport «Kompetanse, aktivitet og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting». Der er blant annet en rekke forslag for å bidra til at flere kommer gjennom videregående opplæring og sterkere satsing på aktivisering og opplæring hos NAV.

– Vi ser verdien i å gjøre dypdykk i fakta og legge det fram, stille spørsmål, gjøre refleksjoner og mobilisere til handling, sier Elena Rosnes, koordinator for Kompetanseforum Østfold.

Kraftig bekymret

 – Vi har ikke råd til en tapt generasjon, sa Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune innledningsvis.

Også administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, Ivar Horneland Kristensen, er bekymret for overrepresentasjonen blant unge arbeidsledige.

Virkes medlemsbedrifter er de som er blitt hardest rammet av nedstengningen: servicebransjen, kultur og reiselivet. Opplevelsesnæringer som ansetter veldig mange unge har blitt rammet gjennom hele pandemien.

– Vi må få opp lønnsomheten og å få ut unge ut i jobb, sier Kristensen håper på rask vaksinering og gjenåpning.

Elever trenger tid på skolen og ute i bedrift

 Da skolene stengte og undervisningen flyttet til hjemmet, var det særlig vanskelig å gjennomføre opplæring i yrkesfag på videregående skole.

Cathrine Monsen, assisterende rektor på Glemmen videregående skole tok med seg noen elever, som også delte sine opplevelser og sine tanker.

– Vi ser at elever som går glipp av praksis i bedrift mister en svært viktig dimensjon i sin utdanning. Dette har også ført til at noen lærekontrakter ble hevet høsten 2020. Elevene trenger å få praksis – både på skolen og i bedrift – og vi er veldig takknemlige for de samarbeidspartene vi har i næringslivet som tar imot våre elever i denne perioden, sa Monsen.

– Skolens viktigste bidrag i denne sammenheng vil være å sette inn både faglige og sosiale tiltak mot enkelte elever i tiden fremover. Vi har ekstra undervisning i vinterferien og på andre egnede dager utover våren. Dette bruker vi lærerkrefter og midler på, understrekte Monsen.

Hva har koronakrisen betydd for Café Hanco?

 – Det vi må forholde oss til er mindre kohorter og stort smittevern; mindre eller ingen kundekontakt gjort noe med særlig kafedriften og samarbeidsbedrifter ikke har kunnet ta imot våre ungdommer, og til og med måttet sette samarbeidsprosjekter på vent, fortalt Gunhild Rosnes, leder for alternativt opplæringsarena Café Hanco.

– Men når dører lukkes må man lete etter andre, så det vi har gjort er å videreutvikle våre egne ungdomsbedrifter. For eksempel en ungdomsbedrift Hanco Media begynte med å utvikle opplæringsvideoer som etter hvert ha ført til at de produserer videoer internt og for kunder.

Veien videre

– Veldig bra initiativ og vi trenger virkelig den diskusjonen, var noen av tilbakemeldingene fra frokostmøtet. Vi er ikke ferdige her – Kompetanseforum Østfold vil gjerne få lov til å invitere til en workshop 11. mars – hvor vi skal jobbe mer konkret med forslag til tiltak.

Her kan man se opptaket for digitale frokosten