Keep Learning – Kompetanseforum Østfold sin årskonferanse!

Velkommen til inspirerende møteplass om læring og kompetanse! Konferanse arrangeres på Quality hotel Sarpsborg, 1. desember 2022 kl. 10.00-15.00 

Akkurat nå står vi overfor større utfordringer og muligheter enn noen gang før. Hvordan vil fremtidens arbeid se ut? For å skape en betydelig endring i samfunnet må vi finne nye måter å tenke på, innovere og lære.

Del 1: Get ready for the future (kl. 10.00-11.30)

Det er umulig å spå fremtiden, men vi må se på drivere som former fremtiden, og være forberedt til ulike scenarier.

Kompetansebehov for den digitale og grønne omstillingen, v/Kaja Reegård, sekretariatsleder i Kompetansebehovsutvalget

Nyutdannede hvert år utgjør bare 3 % av arbeidsstokken. Dermed står 97 % med ulike behov for kompetansepåfyll for å møte fremtiden. SSB fremskriver at vi vil mangle opp mot 100 000 fagarbeidere innen 2035. 

Lynprat «Fra sitt til sammen»: Hvordan dekke behovet for nytt og eksisterende arbeidsstyrke og hvordan kan det offentlige styrke og bidra rammene for dette:

  • Margrethe Marstrøm Svensrud, avdelingsleder i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  • Steinar Hansen, direktør NAV Øst-Viken
  • Bjørn Magnus Johansen, seksjonsleder for voksenopplæring og karriereveiledning i Viken fylkeskommune
  • Ketil Solbakke, prorektor i Fagskolen i Viken og medlem i Nasjonalt Fagskoleråd
  • Kent Gudmundsen, generalsekretær i Kompetanseforbundet

Hvordan kan utdanningssektoren og arbeidslivet samarbeide om å utvikle og tilby relevant kompetanseheving, v/Hege Bongard, leder for samfunnskontakt, Fredrikstad Næringsforening

LUNSJ 11.30-12.30

Del 2: Rethinking learning (kl. 12.30-15.00)

Vi utfordrer tanker rundt utdanning, læring og kompetansearbeid.

  • Dorothy Olsen, NIFU: Fokus på uformell læring
  • Psykolog og forfatter Carina Carl: Psykologisk trygghet — læringskulturens fundament 
  • Tale Skjølsvik, OsloMet: HR som drivkraft i digital og grønn transformasjon 
  • Cristian Skyum, daglig leder, AOF Østfold: Strukturer for strategisk kompetanseutvikling
  • Inspirasjonsforedrag fra Olav Schewe: Hvordan kan vi spille på lag med hjernen

Konferansier: Francois Sibbald

Programmet (PDF, 435 kB)