Learning to live with disruption

In a world of continuous disruption, green transition & AI-evolution: Reimagine education. Reinventing yourself. Overcoming labour shortage.

Ida Marie Ruud Stemmedalen

Høstsamlingen 2023 dreide seg om disse tre sentrale temaer. Temaer som utfordrer alle i dag og som former fremtidens arbeidsliv. 

Vi startet dagen med Reinventing yourself. Ledelse og ansatte spiller sentrale roller i å gjenskape seg selv i møte med disrupsjon. 

Når arbeidslivet blir preget i større grad av maskiner og KI som nye kollegaer, hvordan kan vi manøvrere igjennom usikkerhet og konstant omstilling? Vegard Kolbjørnsrud ved Handelshøyskolen BI gav oss innsikt i hvilke synergier som kan oppstå mellom kunstig intelligens og menneskelig ekspertise. 

Temaet Reimagine education så på hvordan en verden i stadig endring krever at måtene vi utdanner oss på må tilpasses radikalt. 

Espen Braathen Schønfeldt, fra rådsområde Utdanning i Viken fylkeskommune, viste oss funn fra en pågående undersøkelse i samarbeid med skoler og akademia. Hvordan kan vi omforme utdanning, som fremmer relevans og at systemene våre forblir anvendelige – i et arbeidsliv som er i konstant endring?

Det siste temaet satte søkelys på utfordringer og samarbeidsstrategier for å møte dynamikken i arbeidsmarkedene både lokalt og internasjonalt. 

Vi fikk innblikk i hvilke faktorer som påvirker ubalansen i det europeiske arbeidsmarkedet og pågående initiativer for å løse utfordringer fra Angelica Almlid Barrows, Nasjonal ekspert i Europa kommisjonen på vegne av Arbeids og velferdsdirektoratet. 

Ragnhild Solvi Berg fra Direktoratet for Høyre utdanning i Brussel ga oss også innsikt i ambisjoner og tiltak i European Year of Skills og hvorfor EU setter fokus på dette temaet i år. Vi fikk informasjon om hvordan norske aktører kan være med på det europeiske året for kompetanse.

Gina Finsrud fra Halden kommune gav oss innblikk i utfordringene utenlandske kompetansetilflyttere og deres arbeidsgivere opplever i Norge. Vi lærte om hva vi kan gjøre for å lykkes med å både tiltrekke og beholde utenlandsk arbeidskraft, ivareta nøkkelkompetanse, og at tilflyttere trives og blir værende.

For å runde av rettet vi søkelyset atter en gang til det første temaet for dagen. Hvordan gjenskape seg selv og hvordan bransjene kan navigere i disrupsjon? 

Tekstilindustrien har et verdifull innsikt som gjelder på tvers av ulike sektorer. Vi fikk høre om bransjeomstilling fra Linda Refvik som er CEO i næringsklyngen for tekstil (NF&TA). Hun fortalte oss hvilke utfordringer bransjen står overfor og hvordan NF&TA jobber med strategiutvikling, omstilling og innovasjon for å navigere konstant endring. 

Så hvordan preger konstant endring lederes og medarbeideres hverdag? Vi fikk et spennende innlegg fra Donatella De Paoli ved Handelshøyskolen BI - en  fremragende hjernemat på betydningen av samledelse og hvordan ta et positivt syn på endringer. Donatella avsluttet dagen med å gi oss nyttige verktøy for å lede i kontinuerlig endring og mestre disrupsjon. 

En veldig inspirerende dag! Verdifull innsikt, nye relasjoner, ny inspirasjon og hyggelige gjensyn. Det kan vel ikke ble bedre enn det? -forteller en av deltakere Christine Mollat Reier fra Nav Øst-Viken.