Kompetanseutvikling, den beste vaksinen for omstilling?

Hvorfor bør din bedrift investere i kompetanseutvikling? Hvor starter du og hvor finner du relevante kompetansetilbud? Viken fylkeskommune og Kompetanseforum Østfold inviterer bedriftene i Viken til frokostmøte. 

 

Covid19-situasjonen har gitt begrepet «kompetanseutvikling» vind i seilet. Næringslivet opplever større og raskere endringer, og behovet for omstilling og ny kompetanse har for alvor meldt seg.

Vil du lære mer om hvilket tilbud og hjelpemidler som finnes der ute for å styrke og videreutvikle kompetansen til de ansatte?

Hør mer om:

 • Støtteordningen for bedrifter som står i omstilling og vil investere i kompetanseheving
 • Kartleggingsverktøy, som gir overblikk over bedriftenes digitale kompetanse og potensiale
 • Relevante kurs- og etterutdanningstilbud

Behovet for å øke kompetansen i arbeidslivet er ikke noe nytt, men utbruddet av covid-19 har medført til at omstillingsbehovet har blitt akutt for langt flere virksomheter. 

Skal virksomhetene lykkes med omstillingsarbeidet må kompetansetilbyderne og arbeidslivet spille sammen.

 • Få tips og råd hvordan å søke støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring av egne ansatte. Pengene lyses ut til bedrifter i Viken som er rammet av koronasituasjonen og trenger ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling. Her kan du lese om støtteordningen, som har for tiden en løpende frist.
 • I samarbeid med DigitalNorway har Viken fylkeskommune utviklet et verktøy som skal gjøre digital transformasjon for små og mellomstore bedrifter enklere, takket være en kartlegging av bedriftens digitale kompetanse. Det er et enkelt verktøy, som vil hjelpe bedriften å se hvilke type kompetanse man har og hva man mangler og foreslå noe grunnleggende kurs.
 • Det finnes en rekke etterutdanningstilbud som er utarbeidet for å kunne møte arbeidslivets økende behov for kompetanseheving. Under dette frokostmøte skal vi løfte flere av tilbudene frem i lyset så næringslivet ser mulighetene bedre. Denne gangen skal vi presentere aktuelle kurs ved Fagskolen i Viken, USN, BI og Høyskolen Kristiania.

Du møter: 

 • Mari Engh, rådgiver i rådsområde Næring, Viken fylkeskommune
 • Anne Wold, avdelingssjef, Viken fylkeskommune
 • Eirik Hågensen, rektor ved Fagskolen i Viken
 • Heidi Åberg, avd. direktør Arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania
 • David Sagen, direktør for BIs videreutdanningsprogrammer
 • Inger Lise Nes, EVU-leder, Universitet i Sørøst-Norge
 I forbindelse med frokostseminaret har vi laget en liste med noen eksempler på studier i vår region, som er åpne akkurat nå. Du finner listen her.
Ved spørsmål kontakt Mari Engh mariengh@viken.no