Siste nytt

Kompetanseforums rolle i kompetansepolitikken

Kompetanseforum Østfold er et regionalt samhandlingsfora som skal bidra til at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet.   

Hva har vi lært av 2020, som vi kan bruke i 2021

Til tross for all elendighet i 2020 så har det skjedd mye personlig og profesjonell utvikling. Vi må ta med oss dette, for det er verdifulle erfaringer som vi trenger i bagasjen videre.  

Søk midler til kompetanseheving av ansatte

Automatisering i tandem med koronakrisen har skapt en «dobbel disrupsjon» og stor usikkerhet i arbeidsmarkedet.  

Fra sikre jobber til den sikre overgang

Arbeidslivet går usikre tider i møte på grunn av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Det varsles om et skred av konkurser. Mange vil bli permitterte og mange vil miste jobben.  

Takeaways fra verkstedet "Neste steg"

Det var mystisk og nervepirrende på digitalt verksted «Neste steg» 11. november 2020.  

Kompetanseutvikling er den nye normalen

Mange av oss er bekymret for hvordan den nye normalen blir. Blir det hjemmekontor i lang tid fremover? Blir det flere permitteringer og oppsigelser. Hvilken kompetanse trenges de neste årene?  

Kom i gang med den nye normalen

Det viktigste ved Kompetanseforum Østfold er de relasjoner og den tillit som er skapt mellom deltakerne. Med dette har vi skapt den kulturen kompetansepolitikken er avhengig av, ved at iverksettingen av den har som grunntrekk at ingen sitter med virkemidler alene, det må samarbeid til for at tiltak og virkemidler skal få effekt. I tiden når korona stresstester vårt samfunn og våre virksomheter er dette viktig å opprettholde.  

Å lære å (over)leve i en digital verden

Verden endrer seg i et rasende tempo der teknologien beveger seg nesten raskere enn vår evne til å tilpasse oss. Koronakrisen har fremskyndet erkjennelsen av at digitale ferdigheter og tilpassedyktighet er noe alle bør ha. For at Norge skal kunne gjøre et stort sprang innen digital kompetanse må innsatsen komme fra flere hold, og nye løsninger må komme raskt på plass.  

Digital speed-date «Lær av en lærling»

I regi av Kompetanseforum Østfold arrangerte Borregaard, OKIndustri og Partnerskap for karriereveiledning i Østfold et spennende digitalt opplegg i dag.    

Ingen skal gå ut på dato - kompetansereform

Regjeringen la i dag fram Stortingsmelding 14, den høy aktuelle kompetansereformen «Lære hele livet».     

Til toppen