I anledning kvinnedagen 8.mars: 5 bøker om kvinnekampen

Visste du at på 1700-tallet hevdet mange vitenskapsmenn at det var helseskadelig for kvinner å lese bøker?

Chris Madden  

Siden den tid har en rekke sterke kvinner gått foran og sparket inn låste dører - flere står fortsatt for tur.

Her er fem aktuelle bøker for å jekke opp egen kunnskap om kvinnekampen:

  1. Marte Breen: Om muser og menn

Hvis bøker endrer verden, er Om muser og menn et nyttig og etterlengtet bidrag. Marta Breen viser at det klassiske likestillingsspørsmålet langt fra er passé, og bidrar til å heve egen bevissthet om hvor viktig denne kampen er.

Marta Breen har skrevet mange populære bøker om feminisme. I denne boken løfter hun frem hva kvinnekampen i stor grad har handlet om: å bryte seg inn i menns lukkede rom – enten det er arbeidslivet, politikken, utelivet, idretten eller kunsten.

  1. Cecilie Arentz-Hansen: Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed

Dette er historien om de første kvinnelige legene i Norge og deres kamp for retten til å utdanne seg. Det er en seiershistorie som fikk store konsekvenser for likestillingen mellom kjønnene i Norge. Historien viser hvordan dette i neste omgang kom hele samfunnet til gode gjennom bedre legetilbud for, og forskningen rundt, kvinner og barn. Sånn sett er dette ikke bare medisinhistorie, men en fortelling om da Norge ble en moderne nasjon.

  1. Mary Beard: Kvinner & makt

Mary Beards bok «Kvinner & makt» har allerede blitt en moderne feministisk klassiker.

I den pågående debatten om kvinnelig representasjon i maktposisjoner er boken høyaktuell ved å gi en historisk gjennomgang på området. Beard viser eksempler fra Athene til Theresa May, hvordan kvinner behandles og hvordan vi ser på kvinner med makt. «Du kan ikke uten videre finne plass til kvinner i en struktur som allerede er kodet som mannlig - du må endre hele strukturen.»

  1. Chimamanda Ngozi Adichies: Kjære Ijeawele, eller Et feministisk manifest på femten forslag

Denne lille boken på 50 sider er kjent for å være en av vår tids viktigste og modigste stemmer. Basert på sin erfaring fra Nigeria og USA, definerer Chimamanda Ngozi Adichie femten forslag til en feministisk oppdragelse av barn. Forslagene belyser en allmenn idé om likeverd, respekt og selvstendighet på tvers av kulturelle og geografiske grenser.

Her er også råd enhver forelder kan ta til seg, enten det er døtre eller sønner de oppdrar, og enten de befinner seg i Nigeria eller Norge.

  1. Malala Yousafzai: Jeg er Malala

Malala er kjent for å være den den yngste mottakeren av Nobels fredspris noensinne. Hør, hun ble skutt i hodet for å argumentere for jenters og kvinners rett til å bli utdannet. Med egne ord forteller Malala hvordan hun nektet å kneble da Taliban tok over hjembyen hennes, og hvordan hun tok opp kampen for sin rett til utdanning.