Inkluderingskompetanse – en verktøykasse for bedriftene

Getty Images  Det er mange bedrifter som jobber med inkludering, og erfaringene er ulike. 

Forprosjektet «Inkluderingskompetanse – en verktøykasse for næringslivet» har som formål å kartlegge næringslivets kompetanse og erfaringer med arbeidsinkludering.

  • Hva er bedriftenes holdninger til arbeidsinkludering?
  • Hva skal til for at bedriften vil velge å inkludere?
  • Hvordan kan næringslivet øke egen kompetanse om inkludering?

Initiativet til prosjektet kom fra Kompetanseforum Østfold, og ble ledet av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad.

Sammenstilte rapporten slår fast at det er behov for mer kunnskap om inkludering i næringslivet. For å bistå flere personer ut i jobb, er det behov for at næringslivet tilbyr muligheter for arbeid. Samtidig som bedriftene er med på å ta et samfunnsansvar ved inkludering, er det en måte å sikre egen kompetent arbeidskraft.

Men skal vi få med flere bedrifter på inkluderingsdugnaden trenger vi gode tiltak for å redusere arbeidsgivers risiko og god kjennskap til hva næringslivet trenger. Gevinsten ved inkludering er stor, men lite kommunisert blant arbeidsgivere. Uten godt kjennskap til dette vil det være vanskelig å nødvendig økt engasjementer hos næringslivet.

Med bakgrunn i innsikten fra næringslivet og andre aktører identifiserer rapporten fem områder som bør være med “Inkluderings-verktøykasse”, til bedriftene. Bruk av verktøyene bør tilpasses den enkelte bedriftens behov, men en viss kjennskap til områdene under er nødvendig. Målet er at inkluderingsarbeidet kan bidra til å løse bedriftens bemanningsbehov og at prosessene oppleves som gode for de involverte:

  • Holdningsarbeid – delingskultur om positive erfaringer kan bidra til å endre holdninger og skape en smitteeffekt
  • Kunnskap om tiltak – bedriftene har behov for en oversikt over hvem som kan hjelpe dem og hvilke tiltak/tilskudd som finnes
  • Kunnskap om målgruppe – sosialfaglig kompetanse er viktig for vellykket inkluderingsarbeid
  • Opplæringstiltak – etterutdanning og tilpassede opplæringstiltak som sikrer jobbsøker/jobbdeltaker rett kompetanse
  • Støtte og relasjon - tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid er kritisk for å lykkes, samt at det vil gi støtte og synergier for aktøren som samarbeider.

Forprosjektet gir et grunnlag for å kunne videreutvikle en verktøykasse for næringslivet.

Her kan du lese rapporten.

Ved spørsmål kontakt: Hanne T. Nordli, hanne.nordli@blaakors.no eller Elena Rosnes, elenar@viken.no