Innspill

  

Innspill fra konferanser vår-2017

Les her.  (PDF, 620 kB)

Innspill fra konferansen 12.oktober 2017

Les her.  (PDF, 852 kB)

Innspill fra utviklingsverkstedet 25. januar 2018

Les her.   (PDF, 159 kB)

Innspill fra utviklingsverkstedet 30. mai 2018

Les her.  (PDF, 129 kB)

Innspill fra miniseminar om arbeidslivsrelevans 28.08.2019

Les her.  (PDF, 164 kB)

Høringssvar til Ekspertutvalget om etter- og videreutdanning

Les her.

Innspill til kommende stortingsmeldingen om arbeidsrelevans i utdanningene

Les her.

Innspill fra digital samling "Kom i gang med den nye normalen" 23.09.2020

Les her. (PDF, 192 kB)

Til toppen