Julelektyre

Tips til din juleferieleseliste.

Luft  

📚Tre boktips:

Tankegods om innovasjonsøkosystem, forretningsmodellinnovasjon og statens rolle i innovasjon:

  • Ron Adner:  Winning the Right Game: how to disrupt, defend, and deliver in a changing world. I sin siste bok, skriver Adner (en velkjent strategisk tenker) om hvordan å konkurrere i en verden av økosystemer: strategier, verktøy for angrep og forsvar, timing og lederskap i et konkurranselandskap i endring.
  • Alexander Osterwalder: The Invincible Company.Osterwalder som er først og fremst kjent for sin Business Model Canvas, et praktisk verktøy til visualisering og utvikling av forretningsmodeller, dekoder her hvordan noen av verdens mest suksessrike selskaper klarte å bygge overlegne forretningsmodeller og gjenoppfinne seg selv mens andre har mislyktes.
  • Mariana Mazzucato «En ny økonomi. Hvordan månelandingen inspirerer til å endre kapitalismen». Professor i innovasjonsøkonomi, rådgiver for en lang rekke stater og EUs innovasjonspolitikk beskriver her månelandingen i 1969, de omfattende forberedelsene og gjennomføringen. Hvordan en visjon ble realisert gjennom besluttsomhet, risikovilje, eksperimentering og samarbeid.

Eller hva med å lytte på podkasten til Jørgensen og Pedersen om "Ubærekraftige forretningsmodeller"?

Nye rapporter

📑 SSBs rapport Kompetanseutvikling under Covid-19, som presenterer deskriptiv statistikk som viser deltakelsen i formell (videre)utdanning og ikke-formell opplæring før og under koronapandemien i henholdsvis 2019 og 2020.

📑 OECD Skills Outlook 2021. Learning for life. Rapporten utforsker hvordan politikk best kan fremme livslang læring for alle. Den fremhever nøkkelrollen som spilles av sosio-emosjonelle og motiverende faktorer for å forme vellykket engasjement for livslang læring.

📑 Fagarbeideres bidrag til innovasjon i norsk arbeidsliv. Fafo-rapport 2021 på oppdrag av NHO og LO. Casestudier i åtte norske bedrifter som til sammen viser bredden i de ulike måtene som fagarbeidere bidrar til forbedring og innovasjon på.

📑 Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). På oppdrag fra KS har NORCE sammenstilt eksisterende kunnskap og forskning om unge som står utenfor utdanning og arbeidsliv.

📑 NAVS Bedriftsundersøkelse 2021. Nedbemanning og lavere mangel på arbeidskraft under koronakrise.

Våre lesetips til høstferien 2021 var "21. century - Rethinking".

Lesetips til sommerferie 2021

 Våre lesetips til vinterferien 2021 var med tema: «Teknologi har alltid vært det største endringsfaktor. Men eksponentiell vekst skaper mer press på oss til å forstå endringen».

Våre lesetips til påskeferien 2020 var den "grønne" påskelektyren.