Lesetips til vinterferien

Blir det ski, sofa eller jobb i vinterferien? Her kommer noen boktips og "nye rapporter" forslag fra oss.

Luft  

📚Tre boktips:


Tema «Teknologi har alltid vært det største endringsfaktor. Men eksponentiell vekst skaper mer press på oss til å forstå endringen».

 

  • Sigrid Bratlie og Hallvard Kvale – "Fremtidsmennesket". Noe av det mest spennende som skjer innen teknologisk utvikling, er det som foregår på innsiden av kroppen vår. Bioteknologi åpner for fantastiske muligheter, men hvem setter grensene?
  • Morten Goodwin – "Myten om maskinene". AI-professoren forklarer den myteomspunne kunstige intelligens.
  • Silvija Seres – "Staten og dataen". 10 databud fra Seres på hvordan Norge skal holde følge med den teknologiske utvikling.

Nye rapporter:

 

📑 Vi har bestilt et notat hos Fafo Konsekvenser av Korona. Arbeidsledighet og gjennomføring blant unge i Viken.

📑 Fafo-rapport "From zero to hero". Temaet i denne rapporten er frafall og metoder for å få sårbar ungdom tilbake til opplæring eller ut i lønnet arbeid. Konkret settes søkelyset på Café Hanco, som er et ungdomstiltak i regi av Viken fylkeskommune.

📊 Sysselsetningsutvalgets ferske rapport  Kompetanse, aktivitet og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting. 

📑 På oppdrag fra Kompetanse Norge, har NIFU laget en kunnskapsoppsummering om fleksibilitet i opplæring og utdanning for voksne

📑 Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.
📑 7 arbeidslivs- og interesseorganisasjonene for IKT i Norge har gått sammen om å kartlegge tilbudet av og etterspørselen etter IKT-kompetanse fram mot 2030.

📊 NAVs omverdensanalyse 2021 om de viktigste samfunnstrendene som vil påvirke arbeids- og velferdsområdet fram til 2035.