Vellykket strategiworkshop med kommunikasjon i fokus

I oktober arrangerte Kompetanseforum Østfold i samarbeid med Myldring en workshop i hvordan Kompetanseforum sine deltakere kan bidra i forumet sitt eksterne kommunikasjonsarbeid. Resultatet ble en liste med konkrete tiltak for veien videre.

Fra workshop del2: Elena Rosnes, Wenche Revhaug, Mari Engh, Hanne Kjeldstadli Hansen, Lise Eastgate, Sara Skjoldnes, Siri Stensland og Maria Andersen

– Kompetanseforum Østfold er et regionalt samhandlingsfora som skal bidra at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden, i tillegg til å sikre at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet. Å formidle kunnskapen som akkumuleres i forumet er et av hovedmålene. Derfor ønsker vi å aktivisere våre deltakere til å bidra til kommunikasjonsarbeidet i forhold til kompetanseforum sin strategi, forteller Elena Rosnes.

Første del av workshopen fant sted i Fredrikstad den 16. september. Her var fokuset å ta en gjennomgang på hvorfor sosiale medier er viktig, samt gå gjennom et kræsjkurs i kommunikasjonsarbeid.

Hvordan nå ut til flere unge og voksne med kunnskap om dagens og fremtidens kompetansebehov

Andre del av workshopen fokuserte på Kompetanseforum sin strategi og påfølgende delmål. Det ble satt av to dager til å komme gjennom denne delen av workshopen.

Deltakerne som deltok på første bolk møttes i Sarpsborg den 7. oktober. De tok utgangspunkt i Kompetanseforum sitt delmål nummer tre, som handler om å nå ut til flere unge og voksne med kunnskap om dagens og framtidens kompetansebehov og utdanningsmuligheter.

Deltakerne i denne bolken ble fordelt i tre grupper. Første gruppe bestod av Anne Grethe Brevik fra Europris, Gjermund Karlsen fra Atea og Hanne Nordli fra Blå Kors Norge. De satte seg som mål å bidra til at unge mennesker i Østfold i alderen 17 til 20 år skal føle seg tryggere i valg av utdanning og jobb.

Det er mange muligheter, og hvem vet vel egentlig hva man vil bli når man er ung. Det er lov å endre underveis eller ta et skritt tilbake, vi skal lære hele livet. Det må vi formidle til de unge. Samtidig må vi vise fram at det faktisk finnes mange spennende jobber i Østfold, sier Hanne Nordli

Konklusjonen til gruppen ble at neste steg er å snakke direkte med målgruppen for å bli bedre kjent med dem. Dette for å få bedre forståelse for hvilket behov de har, og om hvordan gruppen kan lage best mulig innhold som faktisk når dem.

Foreldres rolle i valg av karriereretning

Gruppe to bestod av Mette Veiby fra Follo Futura, Andrea Rosness fra Viken fylkeskommune og Laila Olsen fra Seal Engineering. Denne gruppa satte seg som mål å nå foreldrene til unge mennesker i Østfold, for å inspirere dem til å bli barnets beste rådgiver.

For å nå dette målet har gruppa laget en plan om å få ut en artikkelserie i lokalaviser, hvor forskjellige arbeidsgivere snakker om solskinnshistorier fra sine virksomheter. Fokus vil være på etterspørselen etter forskjellig type arbeidskraft i Østfold-regionen - også yrkesfaglig kompetanse.

Gruppa la også en plan om å få produsert videoinnhold om dette som kan vises på foreldremøter, lokale kinovisninger, i tillegg til å bli brukt målrettet i sosiale medier som Facebook og Instagram.

Vi må tilrettelegge for at også voksne finner god og relevant informasjon om muligheter for kompetanseheving

Den tredje gruppa som tok for seg Kompetanseforum sitt tredje delmål bestod av Christian Skyum og Lena Hågensen fra AOF Østfold, og Mariann Karlsen fra Sarpsborg Næringsforening. Gruppa satte seg som mål å øke bevisstheten rundt tilgangen på kompetanseheving for voksne i aldersgruppen 25 til 40 år. Dette skal de oppnå ved å lage en egen landingsside på Kompetanseforum sin nettside, hvor alle kompetansehevingstilbud for voksne i regionen samles på ett sted. Siden skal i første omgang rette seg mot ledere som et verktøy for å øke yrkesrelevant kompetanse-portefølje hos deres ansatte.

Fokus på økt fagbrevdekning hos kvinner i Østfold, og satsing på intern kompetanseheving

Deltakerne som deltok på andre bolk møttes i Fredrikstad onsdag 19. oktober. De tok utgangspunkt i Kompetanseforum sitt delmål nummer én, som handler om å få flere arbeidsgivere og arbeidstakere til å ha økt fokus på kompetanseutvikling. Deltakerne i denne bolken ble fordelt i to grupper. Første gruppe bestod av Mari Engh fra Gartnerhallen, Wenche Revhaug fra Kronos Titan og Elena Rosnes fra Viken fylkeskommune (pluss Ismahene Boussakra fra Refsnes Gods og Trine Eidesmo fra Fosby stillas som har joinet gruppen senere).

De satte seg som mål å motivere kvinnelige arbeidstakere i Østfold innen industri, bygg, reiseliv og gartneri til økt selvutvikling - med fokus på å øke fagbrevdekning. Foreløpig har denne gruppa bestemt seg for å arrangere en inspirasjons-lunsj på kvinnedagen 8. mars, som er ment for kvinner som er ansatt i industri, bygg eller reiseliv i Østfold.

Den siste gruppa bestod av Lise Eastgate fra Itera, Hanne Kjeldstadli Hansen fra Wittario og Maria Andersen fra NAV. De satte seg som mål å dele innsikt og informasjon til HR-personell i Østfold om hvordan de kan søke om BIO-midler eller fagbrev på jobb. For å oppnå dette har gruppa foreløpig bestemt seg for å selv bruke plattformen LinkedIn aktivt for å nå ut til folk som jobber i HR i Østfold. I tillegg har de et ønske om å arrangere en julefrokost for HR-personell hvor det blir muligheter for å knytte nettverk på tvers av bransjer.

To be continued...

Les her om første workshopen, som var en del av Høstsamlingen 2022

Her rapporterer en gruppe om igangsatt arbeid.

Til toppen