Helt essensielt at arbeidsgivere klarer å levere på kompetanse fremover

Den siste måneden har Kompetanseforum Østfold gjennomført en rekke workshops med sine deltakere, hvor kommunikasjon har stått i fokus. Christian Skyum, Lena Hagensen og Mariann Karlsen er overbeviste om at det er viktig at arbeidsgivere klarer å levere på riktig kompetanse fremover.

Engasjerte deltakere fra Kompetanseforum og prosessledere fra Myldring

Fredag 7. oktober møttes representanter fra ni virksomheter til del to av denne workshop-serien for å jobbe med Kompetanseforum sitt delmål tre. Dette handler om å få flere unge og voksne til å velge utdanninger i forhold til dagens og framtidens behov.

De ni deltakerne ble delt inn i tre mindre grupper, som alle fikk som utfordring å spisse delmålet. Ut ifra dette målet valgte gruppene målgruppe(r), budskap, kanal, samt språk stil og tone. Gruppe tre bestod av Mariann Karlsen fra Sarpsborg Næringsforening, Christian Skyum og Lena Hagensen fra AOF Østfold. De kom frem til følgende mål: å øke bevisstheten rundt tilgangen på kompetanseheving for voksne i aldersgruppen 25 til 40 år.

Nytt samlingspunkt for å sikre fremgang

Fredag 14. oktober møttes gruppa på nytt for å følge opp arbeidet og jobbe med tiltakene de skulle iverksette. Stedet ble Sarpsborg Næringsforening sine lokaler hvor Mariann Karlsen var vertskap. Her fikk de en god time sammen til å se på hvordan de kunne løse oppgaven i praksis. Målet deres er å skape en digital møteplass med informasjon rundt hvilke muligheter man har til å skape flere muligheter for seg selv og sin virksomhet gjennom nettopp kompetanse. For den enkelte leder som har spisskompetanse for sin virksomhet, sin visjon og misjon, er også kompetanseutvikling et eget fagområde som må dyrkes av de som brenner for dette.

– En møteplass som bidrar til å skape et endringsrom og en innsikt i hvordan en kan løse behovet for kompetanseutvikling i egen virksomhet, tror vi de fleste vil sette pris på. Dette sammen med å få innsikt i ulike støtteordninger, og hjelp til å bygge en strategisk plan for kompetanseutvikling i egen virksomhet blir viktig fremover, forteller Skyum.

Viktig å satse på kompetanseutvikling

I Abelias ferske rapport om hva som kjennetegner en god og fremtidsrettet arbeidsgiver, er ekspertpanelet helt klare på at kompetanse ligger på topp tre av det som er viktigst av arbeidsgivere å levere på fremover for å både beholde og sikre god rekruttering til sin virksomhet. Dette sammen med fleksible arbeidsformer og dyrke det gode kollegiale fellesskap. På plassene bak kommer bedriftens samfunnsansvar og det å skape mening, i tillegg til økt grad av tillitsbasert og relasjonell lederstil.

Fremtidens arbeidsgivere og ansatte som jobber aktivt gjennom denne formelen, og styrker sin sannsynlighet for å drive med god lønnsomhet, skape gode prestasjoner og økt trivsel, og det gledelige er at hvert element er selvforsterkende. Samtidig kan man ved å ha et lavt fokus på dette området, få den motsatte og uheldige effekt!

– Dette er et viktig arbeid, men ekstra hyggelig var det å treffe gamle kjente som Morten Jansson fra NHO på veg ut av døra. Jammen ble det ikke en kreativ prat rundt samme tema, da rettet inn mot fagbrev på jobb og andre veier inn fra utenforskap til arbeid og mening. Det har vært godt å nå kunne treffes igjen i ulike sammenhenger, da det er i møte mennesker ideer skapes og verdiskapning blomstrer, avslutter Skyum.

Av Christian Skyum, leder i AOF Østfold, deltaker i Kompetanseforum Østfold

Til toppen