Utdanning møter arbeidslivets behov. Eller gjør den det?

Hvilken kompetanse trenger Østfold og svarer det til ungdommenes valg og utdanningstilbud i Østfold? Det var noen av spørsmålene som ble stilt under Miniseminaret arrangert av Kompetanseforum Østfold nylig.

Elena Rosnes  

På oppdrag fra Kompetanseforum Østfold har Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning laget en sammensetning av prognoser som beskriver ønsket kompetanse i Østfold framover. Les rapporten her.

Analysen peker på at det vil være et økende behov for yngre sysselsatte i fylket særlig innen helse- og omsorgstjenester, bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel, industri, og overnatting og servicevirksomhet.

Videre var forholdet mellom tilbudt og etterspurt arbeidskraft problematisert i innlegget til Jim Lindquist fra Østfold fylkeskommune. Han så på ungdommenes utdanningsvalg og gjennomføringen i VGO, fagskolen og høgskolen.

I diskusjonsrunde ble det luftet mange nye ideer på hvordan kan vi sammen ta tak i noen mismatch-utfordringer. Hva kan vi som utdanningssystem og arbeidsliv i Østfold endre for å få flere til å fullføre sine studier på normert tid?

Et annet tema på miniseminaret var samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet, og hvordan bidrar et slikt samarbeid til utvikling av utdanningene. Den delen ble innledet av Nadine Kaiser, OsloMet som presenterte en interessant brobyggende case- Arbeidslivsportalen, samhandlingsplattformen mellom utdanning og arbeidsliv.

Det et sterkt behov for å styrke tilgang og forbedre arbeidsprosessene rund studentpraksis. Diskusjonen gikk ut på hva trengs for å få flere studenter ut i praksis? Hvordan kan vi tenke nytt for å øke praksismuligheter?

Innspillene fra seminaret ble tatt videre til arbeidet i kompetansegruppene.

Innspillene er også med i Kompetanseforum Østfolds sitt innspill til stortingsmelding om arbeidslivsrelevans. Les her.

Mathilde Bjørnset fra Fafo presenterer rapporten, som beskriver framtidsutsiktene med hensyn til kompetansebehovet og arbeidsmarkedet i Østfold. Elena Rosnes