The future belongs to those who can hear it coming

Dette er det femte året vi arrangerer Bedriftsdagene. I starten var dette et opplegg for karriereveiledere i ungdomsskole og videregående skole, men siden 2019 har vi også hatt med veiledere fra NAV.

 

Vanligvis har bedriftsdagene strukket seg over flere dager og det har vært arrangert bedriftsbesøk hos mange ulike bedrifter i gamle Østfold. 

I år hadde vi premiere på Den digitale bedriftsdagen. Å arrangere digitalt ga oss jo også noen nye muligheter, og vi inviterte med karriereveiledere i hele Viken, og NAV veiledere i hele Øst-Viken. Det var gledelig å se at responsen var så stor - over 220 deltakere.

På programmet hadde vi med oss Kari Halvorsrud fra NHO Viken Oslo som presenterte Vikens og Østfolds tall fra NHOs kompetansebarometer. Deretter holdt teknologieksperten Silvija Seres et innlegg om behovet for livslang læring i en verden i rask endring.

Vi hadde 2 bolker med panelsamtaler med spennende ledere fra ulike bransjer. Sammen med fasilitatoren Seres reflekterte bedriftsdeltakere over hvorfor er livslang læring viktig, hva vil være viktig ved valg av utdanning for fremtiden og hva er nyttig å ha av kunnskap, evner og ferdigheter for fremtidens arbeidsliv.

Bedriftspanelet:

  • Laila Olsen, prosjektleder i Seal Engineering
  • Sabina Widenqvist Direktør i Ramme fjordhotell
  • Thomas Norland, kompetansesjef i EBA
  • Mona Askmann, administrerende direktør Norges Nett
  • Tina Skagen, COO eSmart Systems
  • Jan Egil Nordvik, adm.dir. CatoSenteret.

Maria Andersen fra NAV Fredrikstad loste oss gjennom 2 raske og nyttige timer.

Tilbakemeldinger fra deltakere

– Årets digitale bedriftsbesøk ble et tankevekkende møte med arbeidslivet og deres behov, utfordringer og ønsker. Rådgivere i skole har en viktig og krevende oppgave med tanke på å snakke om arbeidslivet i fremtiden, så tips og råd fra disse timene kommer godt med! sa Ingrid Fløtra, nettverksleder for karriereveiledere i Fredrikstad.

– Mange sitter igjen med tanker om hva vi bør jobbe med blant de unge, og spredningen blant yrker og arbeidsplasser representerte viste også mangfold. Det at man kan utvikle seg i og på en fremtidig arbeidsplass, er et viktig kort å ta med, sa Fløtra.

Takk for veldig inspirerende og nyttig seminar! Programmet var bra og relevant, så jeg fikk absolutt noe nødvendig påfyll.

Takk for et helt supert arrangement i dag. Det var utrolig inspirerende å høre på, og Silvija Seres klarer jo å formidle sitt budskap og framtidsutsikter på en helt fenomenal måte. Lærte masse i dag.

Silvija Seres er i en klasse for seg selv, utrolig interessant innlegg. Veldig spennende å lære om ulike bransjer og høre deres synspunkt på dette med kompetanse og livslang læring. Nyttig i karriereveiledning og tilrettelegging av tiltak.

Utrolig interessant, vi i NAV må være på banen og veilede og gi arbeidssøkere muligheten til å tilegne deg den digitale kompetansehevingen som trengs.

Lykke til med det viktige arbeidet dere gjøt - det vil definere vår fremtid, sa Silvija Seres.

Her ligger opptaket av arrangementet.

Her er presentasjonen til  Kari Halvorsrud (PDF, 472 kB)

 

Les her om digital speed-date "Lær av en lærling" 2020

Les her om Bedriftsdagene 2019

Til toppen