Kompetansegapet vokser

Voldsomt behov for helsepersonell gir en grunn til uro - diskuteres det på NHOs årskonferanse "Uro" i dag.

Getty images

Fra scenen i Oslo Spektrum forteller Camilla Tepfers fra inFuture, at for å bemanne opp i henhold til behovene i helse- og omsorgtjenester vil det bety at i 2060 vil 1 av 3 sysselsatte jobbe i helse og omsorg mot 1 av 8 i dag. Hvem skal da jobbe i de andre bransjene?

Kompetansegapet ser ut til å vokse også i resten av Europa.

Europakommisjonens ferske Joint Employment Report viser at knappheten på arbeidskraft og kompetanse i EU nå er høyere enn før pandemien, særlig innen helse- og omsorgsyrker, bygg- og anlegg, software og ingeniøryrker. I noen nøkkelsektorer er andelen ubesatte stillinger doblet siden starten av 2022.

Og selv om sysselsettingsraten er stabil nå, skaper krigen og økonomisk krise stor usikkerhet og forventninger om lavere jobbvekst fremover.

Kompetanseparadokset

Det er ikke sikkert at det blir lett å rekruttere arbeidskraft fra Europa. Og det er kun ca 3% av den årlig arbeidsstokken som er nyutdannede. Da må vi bruke hele arbeidsstyrken vi har og intensivere kompetanseheving og overganger fra yrker til andre yrker. For det som er ganske sikkert er at den kompetanse som vi trenger i dag eller trengte i går, ikke er den vi vil trenge i morgen.

Paradokset er at færre arbeidstakere enn noen gang er interessert i etter- og videreutdanning. Samtidig er det færre som opplever at de har tilstrekkelig kompetanse. Dette kommer f.eks. frem i YS Arbeidslivsbarometer 2022.

Hvis du, som oss, ønsker å være på forskudd når det kommer til kompetansebehov og trender i arbeidsmarkedet, inviterer vi deg til å besøke vår Databank på kompetanseforums nettsider. Her finner du statistikk, prognoser og analyser.