Kampen om jobbsøkerne: Ny generasjon, ny ønskeliste

Har du fremdeles ikke satt kompetanseheving på tilbudslisten til de ansatte? Da kan du få en stor overraskelse når millenniumsgenerasjonen inntar arbeidslivet for fullt.

Mari Engh Norsk Landsbrukssamvirke  

I kjølvannet av pandemien har kampen om mennesker med riktig kompetanse fått en ny boost. I begynnelsen av 2022 er det flere utlyste stillinger enn noensinne.

Ferske tall fra NHOs kompetansebarometer 2021 er blant innsiktmaterial som heldigvis gir en pekepinn på hva som veier tyngst på vektskåla til dagens arbeidsstokk. Her er ansattes mulighet for kompetanseheving verdt å merke seg: det er blant de viktigste faktorene både for å rekruttere og beholde ønsket arbeidskraft.

Arbeidslivet er preget av endring, og det samme gjelder arbeidstakeres prioriteringslister. For å tiltrekke seg de «unge og lovende» gjelder det nå å investere i de riktige drivkreftene.

Ny generasjon, ny ønskeliste

Tar vi en titt på dagens arbeidsstyrke utgjør millenniums-generasjonen (født mellom 1980 and 1996) en økende andel. Dette er den høyest utdannede generasjonen i historien, og det er spesielt denne gjengen som stiller nye krav til å lære og utvikle seg på jobben.

I følge Deloittes millennial-spørreundersøkelse er muligheten for kompetanseutvikling blant de største driverne når de skal velge jobb. De oppgir dette som sentralt for trivsel på arbeidsplassen, følelsen av at jobben gir mening, og det har en klar positiv sammenheng med lengden de velger å være ansatt et sted.

De ser etter arbeidsgivere som investerer i “upskilling” og “reskilling” av de ansatte. Med andre ord: virksomheter som investerer i ansattes utvikling.

Virksomheter som forstår dette, og finner ut hvordan de kan engasjere og tilrettelegge for økt læring på arbeidsplassen, vil ha fordeler.

Nøkkelen til omstilling

Kompetanseforum Østfold har de siste årene også framsnakket kompetanseheving som et tiltak som knapt kan overdrives for å lykkes med omstilling og vekst.

NHO’s kompetansebarometer viser at to av tre bedrifter mangler tilgang på folk med riktig kompetanse. Bedriftene sier mangelen har ført til tapte kunder og redusert virksomhet.

Når behovet og konsekvensene er så stort som undersøkelsen viser, blir fort neste spørsmål: hvordan skal man gå frem?

En god nyhet er at det finnes et virkemiddel som kan komme godt med. Alle bedrifter i Viken kan søke fylkeskommunen om pengestøtte til å gjennomføre opplæringstiltak av egne ansatte, gjennom tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen). 

En gavepakke til arbeidslivet

De unge og talentfulle er avgjørende for virksomhetenes fremtid, og kampen om de er stor. Derfor må man jobbe for å tiltrekke seg og holde på disse. Fremover vil vi trenge flere ansatte med et tankesett som signaliserer «vi vil utvikle og tilpasse oss endring».

Millenniumsgenerasjonen er sånn sett en gavepakke til dagens arbeidsliv.

Av Mari Engh, først publisert i Fredriksstad blad.

Til toppen