TEK - praktiske realfagstilbud

Et spennende tilbud på Glemmen videregående skole, som kobler yrkesfaglige utdanningsløp opp mot høyere utdanning.

Industri-TEK – for deg som ønsker bade en praktisk og teoretisk skolehverdag

Bli litt bedre kjent med hvert av de tre TEK-tilbudene

Dette er tre utdanningstilbud som gir både praktiske ferdigheter samtidig som man oppnår studiekompetanse med realfagsfordypning. Her åpnes de aller fleste dører for høyere utdanning. Elevene som velger disse tilbudene vil også få erfare samarbeid på tvers av de tre retningene, forteller Cathrine Monsen, ass. rektor på Glemmen.

Industri-TEK – den praktiske realfagsveien mot ingeniørutdanning

På Industri-TEK har elever mulighet til å få en yrkesfaglig utdanning med de teoretiske fagene og studiekompetanse på kjøpet. De vil lære alt som trengs innenfor teknikk- og industrifagene, og ha mye praktisk arbeid i forbindelse med disse fagene. Samtidig får man realfagene for å komme inn på høyere tekniske og vitenskapelige studier som for eksempel ingeniør eller sivilingeniør. Her kan du få mer info om IND-TEK

Se også elevprodusert introduksjonsvideo her.

Helse-TEK – helsefag med studiekompetanse

# Praktisk og teoretisk løp

# Realfagskompetanse

# Produktutvikling

# Utplassering i bedrift

# Mennesket i sentrum

Dette løpet kan åpne muligheter innen medisin, ernæringsfysiolog, bioingeniør, tannlege, veterinær, eldreomsorg etc.  

Se Helse-TEK videopresentasjonen her.

Helse-TEK er for deg som er glad i teorifag, men som også synes det er morsomt å jobbe praktisk. Glemmen vgs brosjyre

EL-TEK – for deg som ønsker bade en praktisk og teoretisk skolehverdag

På ELEKTRO-TEK har du mulighet til å få en yrkesfaglig utdanning med de teoretiske fagene og studiekompetanse. Du vil lære alt du trenger innenfor elektrofagene, og ha mye praktisk arbeid i forbindelse med disse fagene. Samtidig får du realfagene som du trenger for å komme inn på høyere tekniske og vitenskapelige studier. Valgene du gjør bringer deg et skritt nærmere ditt drømmeyrke, enten du ønsker å bli ingeniør, økonom eller kanskje bedriftsleder

Glemmen

Se elevprodusert videopresentasjon her.

Du kan finne mer informasjon om TEK-tilbudene på Glemmen her.

Til toppen