Sammen for økt arbeidslivsrelevans i utdanningene

Strategisk samarbeid om kompetanseutvikling i Fredrikstad er i gang! 

Ole Kristian Thoresen, utdanningsleder Fagskolen i Viken, Cathrine Monsen, ass. rektor Glemmen vgs, Nils Henrik Landeklint, fagleder Glemmen vgs, Morten Skaug, avdelingsdirektør HiØ Videre, Høgskolen i Østfold, Leif Østli, rektor Frederik 2. vgs og Hege Bongard, leder for samfunnskontakt Fredrikstad Næringsforening Fredrikstad Næringsforening

Oppdatert kunnskap om hva som er relevant faglig kompetanse i arbeidslivet kan være utfordrende for utdanningsaktørene å inneha. Kan vi gjøre elever og studenter bedre forberedt?

Én kjent utfordring som ofte trekkes frem, er at virksomhetene ikke kommer i inngrep med utdanningsinstitusjonene for å påvirke innholdet og gjennomføring av utdanningsløpene. Det er dessuten avgjørende å se alle utdanningsnivåer i sammenheng.

Disse utfordringene og flaskehalsene har Kompetanseforum Østfold diskutert mye, og gitt mange innspill på - både regionalt og nasjonalt.

Nå har lokale utdanningsaktører og Fredrikstad Næringsforening tatt skjeen i egen hånd, og tenker å gjøre noe med det.

Strategisk samarbeid på lokalt nivå

– Strategisk samarbeid om kompetanseutvikling. Hva kan VI gjøre, helt konkret, for å møte dette i vår by? 

– Dét er vi i gang med å finne ut av, sier Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening etter samarbeidsmøte med HiØ-Videre / Høgskolen i Østfold, Fagskolen i Viken og Fredrik 2. og Glemmen videregående skole i Fredrikstad.

Helt i tråd med nasjonale anbefalinger, bl.a. i St.melding 16 Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning: «Utdanningsinstitusjoner og næringsliv må samarbeide mer og bedre enn de gjør i dag, for å øke relevansen i utdanningene og sette elevene/studentene bedre i stand til å møte et samfunn og arbeidsliv i omstilling og endring. Skoler, universiteter og høyskoler har et viktig samfunnsoppdrag i å utdanne kandidater som møter arbeidslivets kompetansebehov. Arbeidslivet endrer seg imidlertid fortløpende.»

Les mer om meldingen og Kompetanseforums innspillene til den.

– I første omgang skal vi finne frem til mer systematisk måte å samarbeide på lokalt, der både utdanningsaktørene og bedriftene bidrar inn. Målet er blant annet økt relevans i skoleløpet, og utdanning av relevant kompetanse for næringslivet – og samfunnet. Dette er vinn-vinn for alle parter, sier Bongard.

Hvis du vil høre mer om Fredrikstads samarbeid, kontakt Hege Bongard: hb@fredrikstad-nf.no

Til toppen