Hvordan jobber bedrifter med kompetanseutvikling?

Strategisk kompetanseutvikling var tema på høstens første morgenmøte i Fredrikstad Næringsforening.

Andrea Johansson presenterer resultater fra undersøkelse Trine Sirnes  

Etterspørselen etter arbeidskraft er historisk høy for en rekke bransjer. Fredrikstad Næringsforening inviterte medlemmer for å se på hvilken betydning kompetanseutvikling har, og hvordan man bør jobbe strategisk med det. Tematikken viste seg å være populær, siden mange fra Fredrikstads arbeidsliv deltok.

Det røde tråden var at det å ta vare på de ressurspersonene man har, og samtidig gjøre seg attraktiv for nye ansettelser er noe av det bedriftene kan og bør gjøre for å sikre konkurransefortrinn.

Det var Randstad Norway med administrerende direktør Eivind Bøe i spissen som startet møtet med å presentere sin EMPLOYER BRAND-undersøkelse. Der svarer nemlig 57 prosent at de mest sannsynlig vil bli hos nåværende arbeidsgiver om de fikk tilbud om opplæring- og utviklingsmuligheter.

Tina M. Skagen, styreleder i IntegrasjonsPartner, fortalte om hvordan de reflekterer rundt kompetanse i styrerommet.

«Start by getting the right people on the bus, the wrong people off the bus, and the right people in the right seats.” (Good to Great, Jim Collins).

Strategisk kompetanseutvikling - en studie 

Andrea Johansson fra Grønn Jobb presenterte resultater fra en bedriftsundersøkelse i Fredrikstad og en modell for strategisk kompetanseutvikling.

- Etterspørselen etter relevant kompetanse kan ikke dekkes med nyrekruttering alene, vi er avhengig av livslang læring. Dette understøttes av nasjonale og globale undersøkelser. Derfor var vi nysgjerrige på hvordan bedriftene jobber med kompetanseutvikling, og om det var strategisk fundert for å dekke både nåværende og fremtidige behov. Så da Andrea og Josephine spurte oss om de kunne utføre en bacheloroppgave i samarbeid med oss, hadde vi oppgaven klar, sier Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening.

Undersøkelse visste blant annet at bedrifter jobber med å kartlegge sine kompetansebehov, men kartleggingen ikke skjer på en strukturert måte.

De vanligste faktorene for vellykket kompetanseutvikling er, ifølge bedrifter, at kompetanseutviklingen som er knyttet til selskapets strategi, og engasjerte ansatte. De største hindringene for intern kompetanseutvikling er hovedsakelig at det er kostbart, og at det tar tid.

Fra undersøkelsen 

Anbefalinger fra bacheloroppgaven er klare. For å støtte bedrifter med å jobbe mer strategisk med kompetanseutvikling må man først og fremst fokusere på å hjelpe dem med å øke kunnskap når det gjelder å gjøre gap-analyse. I tillegg er det helt nødvendig med faktabaserte beslutninger, god planlegging og evaluering.

Du kan finne bacheloroppgaven i vår databank.

Til toppen