Fokus på uformell læring

"Rethinking learning." Hvordan læring i arbeidslivet foregår? 

Skjermbilde, Dorothy S. Olsen

Visste du at …

  • Nyutdannede utgjør bare 3 % av arbeidsstokken årlig
  • Kompetanse går ut på dato etter 5 år.

Dette tilsier at 97 % av arbeidstokken har behov for jevnlige oppdateringer og hyppige kompetansetilførsel.

Dette og mye annet spennende lærte deltakere på konferansen «Keep learning».

I dag har jeg opplevd en av de mest relevante konferansene på lang tid. Jeg tenker på Årskonferansen til Kompetanseforum Østfold. Strålende møteledergjerning av Francois Sibbald og en bukett svært kompetente foredragsholdere som serverte en cocktail bestående av bl.a. uformell læring, psykologisk trygghet, strategisk kompetanseutvikling, samt en dose nevrotransmittere, synapser og dopamin, forteller Gjermund Karlsen fra Atea.

 

Uformell læring i praksis

En av innledere, Dorothy Sutherland Olsen, som forsker hos NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) på læring i arbeidslivet, ga en spennende video-session om uformell læring.

Dorothy tok oss gjennom hovedpunktene i sin forskning og beskrev uformell læring i praksis: læringsformer, læringstilbud og læringsmetoder. Vi fikk bl.a. vite om hvilke læringsformer som ansatte mener er nyttige.

Det ble også referert til en norsk bok «Kompetanseutvikling som virker» av Glenn Ruud om bruk av læringsmodellen 70:20:10. Konseptet bygger på ideen om at 10 % av læring på arbeidsplassen er et resultat av formell utdanning, 20 % er et resultat av samarbeid med kolleger eller dialog med andre, og de resterende 70 % er et resultat av læring gjennom oppgaver på arbeidsplassen.