Siste nytt

Hva slags kompetanse ønsket Viken-bedrifter støtte til under koronautbruddet?

Digitaliseringskompetanse stod høyt i kurs for bedrifter i Viken, i kjølvannet av koronautbruddet. Bedrifter søkte støtte til over 200 ulike kurs gjennom Viken fylkeskommunes ekstraordinære støtteordning; kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Industri og teknologi, bygg og anlegg og reiseliv var næringene som søkte støtte til flest kurs.    

Det er ikke nok med mer smøremiddel når hele motoren trenger en overhaling

Norge kan nå gjøre et stort sprang ved å investere i livslang læring for alle. Men da må hele systemet endres dramatisk.  

Benytt sommeren til å studere

Benytt ledige tiden på å gjøre deg mer attraktiv for arbeidslivet. Her finner du oversikt over gratis kurs til deg som for tiden er permittert, arbeidsledig eller ønsker å øke din kompetanse.  

Det beste du kan investere i nå er deg selv

Ingenting gir bedre avkastning nå enn investering i sin egen kompetanseutvikling.  

Tiden er inne for å oppgradere arbeidsstyrken

Koronakrisen har åpnet et mulighetsvindu hvor vi har fått både tid, penger og endringer i regelboken for at kompetanseutvikling skal blomstre.  

Kompetanseutvikling i kriser

Hvordan kan man tenke på kompetanseheving av ansatte når bedrifter kjemper for å overleve og det forventes enda flere permitteringer og høyere ledighetstall framover, spør Elena Rosnes.  

Lytt til erfarne hjemmekontorfolk

Kompetanseforum Østfold har gode tips for å jobbe godt i hjemmekontor. Men vi har ingen fjellvettregler som sier hvordan du unngår å bli forstyrret.  

Til tiendeklassinger som stresser før søknadsfristen

Arbeidslivet er langt, og generasjonen som velger retning på videregående nå vil mest sannsynlig stå i jobb mye lenge enn det man gjør i dag. Og det er stor sannsynlighet for at man kommer til å bytte både jobb og yrke flere ganger i løpet av sitt yrkesliv.  

De nye fylkene på nettverksmøte om kompetanse

20. januar 2020 ble det arrangert en ny samling i fylkeskommunalt nettverk for regional kompetansepolitikk.  

Verden har forandret seg, har du?

Vi lever i en tid der endringer er den eneste konstanten, kontinuerlig læring er nye normalen. De tre sentrale partnere; individet, utdanningsaktøren og arbeidsgiveren må derfor alle gå i seg selv.  

Til toppen