Bærekraftlaboratoriet og Rakkestad Næringsråd

Et konkret eksempel på samarbeid mellom næringsliv og akademia.

Colibri Content

Denne høsten har Rakkestad Næringsråd og SpareBank 1 Sørøst-Norge deltatt i Bærekraftlaboratoriet, et studieemne der studenter får muligheten til å komme tettere på arbeidslivet og løse reelle problemstillinger ved hjelp av kunnskap fra historie og psykologi. 

Dette er Universitetet i Oslo og UN Global Contact Norge som har utviklet dette tverrfaglige og innovativt studieemne.

Den ene studentgruppen fokuserte på løsninger for å gjøre verdikjeden i banken grønnere, mens den andre arbeider med å utforske hvordan man kan øke bevisstheten om bærekraft innen kreative næringer. Samtidig så gruppen på hvordan Rakkestad Næringsråd kan fremme bærekraft for sine medlemsbedrifter. 

På Bærekraftkonferansen 2023 holdt studentene presentasjoner med sine løsningsforslag for bedriftene. Anbefalingene fra studentene ble godt mottatt av bedriftene, som vil ta det med seg inn i sitt videre arbeid. 

Det har vært en spennende utfordring å inngå i timeplanen til UiO denne høsten, sier daglig leder i Rakkestad Næringsråd Ida Marie Ruud Stemmedalen. 

– Vi takker for tillitten og er ikke så rent lite stolte over at universitetet plukket oss ut som case, fortsetter Ruud Stemmedalen. Samarbeidet med studentene har vært lærerikt begge veier, de valgte å jobbe med vårt nettverk for kreative næringer – Kulturbanken. 

–Et konkret eksempel som elevene jobbet med, er det faktum at mange kreative bedrifter i praksis tilbyr bærekraftige produkter og opplevelser, uten at de presiserer dette eller bruker det som konkurransefortrinn i kommunikasjonen ut mot kunder og gjester. Det er noe vi tar med oss og gjerne jobber mer med, som en del av vårt arbeid for å utvikle lokal og regional besøksnæring, avslutter fornøyd daglig leder i Rakkestad Næringsråd.

Ida Marie Ruud Stemmedalen Colibri Content