«Vi kom ikke hit for å frykte fremtiden. Vi kom for å forme den.»

17. november holdt Kompetanseforum Østfold internt verksted på Litteraturhuset i Fredrikstad. Tema: Hvordan kan vi forløse potensiale i Kompetanseforum? 

Roger André Tosbotn   

Formålet med det interne verkstedet var å tråkke opp nye stier for kompetanseforumets videre arbeid. Hanne Kjensli fra Samskapet er erfaren med prosessledelse, og delte både erfaringer, teoretisk bakgrunn og praktiske måter å gjennomføre gode prosesser på. 

Hanne Kjensli Roger André Tosbotn  

Kultur og endringsprosesser 

Summen av oppførsel, verdier og normer kan legge føringer for hvordan både individer og grupper jobber sammen, på kort og lang sikt. Viktigheten av å være tilstedeværende, lyttende, nysgjerrig og empatisk underbygger en positiv, inkluderende og lærende kultur. En slik kultur vil knuse uproduktive mønstre som hindrer organisasjoner fra å se sine kunders perspektiver, og fra å ta gode, effektive avgjørelser.  

Dette kan sees i sammenheng med endringsprosesser og hvordan man kan få det til på en god måte. Hanne Kjensli tok deltakerne på det interne verkstedet gjennom teorien bak «Teori U», en forskningsbasert metode for endrings- og læringsledelse, utviklet av Otto Scharmer med kollegaer ved MIT.

Teori U vektlegger blant annet refleksjon og bevisstgjøring på egen motivasjon, rolle, og påvirkning, og samspillet dette har med en gruppes dynamikk og kultur.  

Loggskriving 

Roger André Tosbotn  

Gjennom verkstedet var loggskriving som prosessverktøy en tilbakevendende metode som deltakerne fikk øving med. Loggskriving kan fungere på flere nivåer; både fra et reflekterende perspektiv, så vel som en måte å ta vare på informasjon og kunnskap om prosesser på, og for å holde følge med hvor i en prosess man til enhver tid er. Loggskriving kan derfor være en kilde til læring for organisasjonen, refleksjon som gir en mental og kognitiv avstand til erfaringer, og gir begrunnelse for valg. I tillegg har metoden en sterk terapeutisk effekt. 

Walk and talk og gruppepresentasjoner 

Roger André Tosbotn  

I den avsluttende delen av verkstedet ble deltakerne først delt inn i par for en «walk and talk», og deretter i grupper. Gruppene presenterte spennende forslag og innspill på veien videre for Kompetanseforum Østfold.

Presentasjonsdelen var full av engasjement og innspill fra de andre gruppene. Et resultat av disse var at man oppdaget en bred enighet om utfordringer, virkemidler og hvor man ønsker å se endringer innenfor kompetanse i regionen på kort sikt og i et lengre perspektiv. 

Roger André Tosbotn