Søk midler til kompetanseheving av ansatte

Automatisering i tandem med koronakrisen har skapt en «dobbel disrupsjon» og stor usikkerhet i arbeidsmarkedet.

Istock/sturti  

Dette gjelder arbeidstakere som vil forbli i yrkene sine og de som risikerer å miste jobb på grunn av økende arbeidsledighet.

For arbeidstakere som skal forbli i sine jobber, vil andelen av kjernekompetanser som endres de neste fem årene være 40%, ifølge nyeste «The Future of jobs»-rapporten til Word Economic Forum.

I rapporten pekes det på at bare 21% av bedriftene rapporterer om å være i stand å bruke offentlige midler for å støtte sine ansatte gjennom kompetanseheving og omskolering. Det er helt essensielt med offentlig støtte til omskolering og kompetanseheving og at det treffer godt.

For Norge sin del har koronakrisen faktisk åpnet et mulighetsvindu hvor vi har fått både tid, penger og endringer i regelboken for at kompetanseutvikling som et omstillingsverktøy skal brukes aktivt.

Når det gjelder Viken så har fylkeskommunen allerede fordelt mange millioner til bedrifter for å hjelpe gjennom koronakrisen. En del av de offentlige støtteordningene har vært tilskudd til bedriftsintern opplæring, som gis i form av opplæringstilskudd til bedriften for kostnader knyttet til opplæring og tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne. Akkurat nå er støtteordningen utlyst på nytt og 15 millioner kroner skal fordeles.

Bedrifter med mer enn 25 ansatte kan søke om støtte og motta inntil to millioner kroner i støtte. Les mer om hvordan du kan søke her.

Nå er riktig tid for å sette i gang opplæringen av ansatte, fordi mulighetsvinduet kan bli fort mindre i denne tøffe tiden.