Når verden utvikler seg raskere enn pensum

Samfunnet vårt er preget av stadig raskere endringer på stadig flere arenaer, i kanskje større grad enn vi selv innser: teknologi, samfunnsliv og arbeidsmarked. Hva skal vi lære barna slik at de finner seg selv i denne nye verden? En verden som er nesten som en ny sivilisasjon og ikke er likt noe annet vi har sett før?

Morten Brunslid  

Aldri før i menneskehetens historie har vi levd i et samfunn med så enkel tilgang til så omfattende kunnskap. Med - bokstavelig talt - noen tastetrykk på en telefon, så har man tilgang til ubegrenset informasjon. Barna lærer seg fort å finne hvilken som helst informasjon uten noe hjelp fra en lærer.

Hva skal vi gjøre med barna når de kommer på skolen?

Behovet for å pugge fakta er nok blitt mindre. Dessuten stoler vi jo ikke på fakta lenge. Behovet for å utvikle vår evne til å sjekke informasjons pålitelighet og vurdere fakta kritisk er større enn noen gang.

I Finland omlegger de hele skolesystemet sitt for å rigge det til fremtiden. Ikke bare innhold, finnene ombygger selve skolene. Det lages skolebygninger hvor for eksempel klasserommene endrer seg hele tiden, både i størrelser, farger etc, alt avhengig ut av læresituasjonen. Dette er noe som er med på å lære barna at vår mangfoldige verden endrer seg hele tiden, å styrke deres endringsevne.

Å stimulere evnen å motstå stress og vanskelige situasjoner er også viktig. Det heter seg at «Det er i motbakke det går oppover», og det er mye sant i det. Skolen må forberede de unge på at motbakkene kommer, og hjelpe dem med å møte disse på en måte som gjør at slik motgang ikke fremstår som krise, men som en naturlig del av livet.

Generelt er evne å lære helt essensielt. Vi må ta være på den nysgjerrigheten som små barn har, lære av feil og trene hjerne konstant å lære nye ting.

For oss som jobber med å sikre at vi også i fremtiden har den nødvendige kompetansen, så er det helt tydelig at skolen må stimulere til å utvikle evner å leve i digital verden men samtidig ikke miste de menneskelige egenskaper som for eksempel kreativitet, empati, og sosial kompetanse.

Skrevet av Elena Rosnes

 

Til toppen