Gå ikke glipp av fremtiden. Vær forberedt!

En mobilprodusent går inn i banktransaksjoner. En nettbutikk kjøper en dagligvarekjede. Et sosialt nettverk vil lage sin egen kryptovaluta.

Klikk for stort bilde Anne-Marte Før  

Vi er vitner til store og raske endringer i hele verdikjeden på grunn av disruptiv teknologi og nye disruptive forretningsmodeller som kan ha stor innvirkning på alle ledd i arbeidslivet. Selv om mange eksperter ser inn i glasskulen og prøver å spå arbeidslivets framtid så er dette vanskelig. Eller som man sier: Det er lett å spå framtida – det vanskelig er å få rett.

Kompetanseforum Østfold jobber med å sikre at både unge og voksne østfoldinger har kunnskap og evner som samsvarer best mulig med det arbeidslivet i Østfold trenger. Derfor får vi av og til spørsmål om hva som skal til for at vi vil være best mulig sikret en jobb i fremtiden.

Det sentrale spørsmålet er ikke hvor mange jobber som går tapt. Det er hvilke nye jobber som blir skapt, samt hvordan kan vi sikre at alle får mulighet til å skaffe seg ny kompetanse for å fylle disse jobbene. Nye jobbkategorier som i dag høres ut som en spøk, for eksempel «robottekniker» eller «dronetrafikkoordinator», kan muligens dukke opp de neste årene. Men det vil kreve en tankegang om konstant læring for å henge med i kampen om disse jobbene. De som er forberedt på å raskt lære nye ferdigheter og omkonfigurere de de allerede har, vil vinne.

For å lykkes i fremtidens arbeidsliv blir teknologikompetanse viktig. I alle sektorer og yrker blir samspill med maskinene helt nødvendig, og alle fag får sin digitale andel. Den største endringen som skjer på kompetanseområdet er at man kobler sammen kompetanse på andre måter enn før. Det er ikke ekspertise, men tverrfaglig kompetanse som gjelder. En teknolog bør også ha en forståelse for forretninger, prosesstyring, etikk og jus.

Det er allikevel et stort håp om at på tross av økt robotisering og fremmarsj av kunstig intelligens så vil det fortsatt være jobb til mennesker. Hvis manuelt rutinearbeid og kognitive arbeidsoppgaver blir automatisert, vil for eksempel arbeid som krever empati, kreativitet og det å kunne lede og motivere andre være vanskeligere å erstatte.

Noen tradisjonelle jobber vil blir kanskje pensjonert, men de som har disse jobber i dag burde ikke trenge å pensjonere seg. Det finnes en hel del nye ferdigheter som passer for en digital verden å lære oss selv og lære våre barn. Teknologien utvikler seg nesten raskere enn vår kapasitet til å tilpasse oss. Derfor finnes det ikke noe som heter ferdig utdannet nå lenger. Gjør deg klar til konstant læring.

Av Elena Rosnes, først publisert i Fredriksstad Blad

Til toppen