Få læring inn i din jobbhverdag

Alle snakker om livslang læring. På konferanser og i media og alle relevante fora er livslang læring løsningen på hvordan vi skal klare å henge med i det raske tempoet i teknologiske endringer rundt oss.

Envato elements  

Men debatten blir ofte konsentrert på etter- og videreutdanning, og så ligger fokuset gjerne på arbeidsgivere og utdanningsinstitusjonene, og om hvordan man kan sikre best mulig samsvar mellom det utdanningsinstitusjonene tilbyr og det arbeidslivet (være seg i Østfold, Viken eller Norge) etterspør.

Selvsagt trenger vi bedriftsledere som ser nytten av å gi kompetanseheving til sine ansatte. Samtidig må utdanningsinstitusjoner tilby relevante og kundevennlige kurs. Men et annet tema, som kanskje ikke i like stor grad får oppmerksomhet, er ansvaret hos den individuelle arbeidstaker.

Målet er å endre både virksomheten og oss selv fra et «Vite alt til lære alt tankesett». Å få ny læring inn i det daglige arbeidet ditt er en måte å utvikle og beholde kunnskap på.

Vi bruker mye av vår tid og energi på våre jobber. Der ligger også de viktigste mulighetene for læring. Utfordringen er at vi er så opptatt av å få jobben gjort, at det er ikke plass til noe annet. Derfor må ikke bare arbeidsgiver, men også ansatte være mer bevisste og villige til å sette av tid, fokus og vilje til egen kompetanseutvikling.

Det er mange måter å lære på jobben. Her bør det være lov å prøve seg frem. Man kan for eksempel prøve nye verktøy, lære nye program som selvstudium eller ta et nettbasert kurs. Her er ofte youtube rik på innhold om man ikke klarer å komme i gang. Men man må ikke glemme at kollegene du jobber med er også en betydelig kilde til kunnskap. Det kan være at noen i en annen avdeling kan hjelpe deg med å utvide kompetansen din.

Vi oppfordrer derfor til å være med å skape en kultur der du hele tiden lærer av og sammen med andre. Hva med en månedlig «kompetansebyttering» eller en ukentlig læringslunsj med folk du ikke kjenner? Du kan for eksempel lage en virtuell læringskohort, hvor Stig kan avtale å lære bort noe til Heidi, og samtidig spørre om det er flere som vil være med på en halvtimes opplæring og demonstrasjon. Husk å gjøre prosessen lekende. Å gjøre læring og strev morsomt og engasjerende øker motivasjonen og hjelper med å tvinge seg ut av komfortsonen.

Et viktig premiss for å sette i gang med kompetanseutvikling er at den nye kunnskapen er tett koblet på konkrete oppgaver og blir implementert som en del av jobben. Vi glemmer raskt det vi har lært. Den tyske psykologen Hermann Ebbinghaus var en pioner innen studier av hukommelse på slutten av 1800-tallet. Han fant ut at hvis ny informasjon ikke blir brukt, glemmer vi omtrent 75% av den etter bare seks dager. Å spare energi har vært avgjørende for menneskers overlevelse. Som et resultat glemmer hjernen vår raskt det vi ikke bruker.

Kompetanseforum Østfold er en arena for at arbeidslivet og utdanning sammen sikrer rett kompetanse nå og i fremtiden. Her er både arbeidsgivere og utdanningssektoren åpenbart viktige aktører. Men det er også viktig å huske på at vi selv også har et ansvar for egenutvikling og læring, og vi bør være klar til å legge ned betydelig innsats, tid og vilje for å styrke egen kompetanse.

Av Elena Rosnes, først publisert i Dagsavisen