Et nytt kompetanseverktøy for små- og mellomstore bedrifter

Viken Fylkeskommune, DigitalNorway og Kompetanseforum Østfold har utviklet et enkelt verktøy som skal gjøre digital transformasjon og utvikling for små og mellomstore bedrifter enklere, takket være en kartlegging av bedriftens digitale kompetanse.

Et gratis verktøy som kartlegger bedriftens digitale kompetansebehov, og peker på hvor deres potensiale ligger 

Viser vei for digitaliseringen
Det er et enkelt verktøy, som vil hjelpe bedrifter å se hvilke type kompetanse man har og hva man mangler og foreslå noe grunnleggende kurs. Spørsmålene berører hele samfunnet: Hvordan skal vi ruste oss for en mer digital arbeidshverdag også etter at krisen er over? Og hvordan kan vi sørge for å få med alle de ansatte på reisen?

Vi i Viken fylkeskommune er opptatt av at bedriftene i regionen vår kommer ut av krisen med styrket kompetanse, som er viktig for å forbli konkurransedyktige. Kompetanseheving er et viktig omstillingsverktøy for næringslivet og et viktig verktøy for å bekjempe arbeidsledighet, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Verktøyet gavner ikke bare bedriften, men også den enkelte ansattes personlig digitale utvikling.

Mange små- og mellomstore bedrifter har behov for å finne frem til gode og relevante kompetansetilbud, spesielt i den omstillingen vi står i nå. Det er ikke bare lett å navigere i jungelen av tilbud, og det ønsker vi derfor å gjøre lettere, sier Sigri Sevaldsen, forretningsutvikler i DigitalNorway.

Løfter fram digital kompetanse

Når vi ser hva bedrifter etterspørrer av kompetanseheving i vår støtteordning for bedriftsintern opplæring, så er digitalt kompetanseløft helt sentralt. Mange virksomheter gjennomfører nå digitaliseringstiltak som følge av digitale transformasjonen og forsterket av koronakrisen. Men mange bedrifter er usikre på hvilken digitale kompetanse de faktisk har behov for eller hvor de finner det, fortsetter Grimstad

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke om støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring av egne ansatte. 15 juni lyste Viken ut 60 millioner til koronarammede bedrifter.

- Det er viktig med et kompetanseverktøy som stimulerer til etterspørsel. Vi har stor tro på verktøyet, som hjelper bedrifter med å reflektere over hvilken digitale kompetanse de faktisk har behov for og bør investere i, sier Elena Rosnes, koordinator for Kompetanseforum Østfold.

Les mer her.