Hvem er vi?

Kompetanseforum Østfold er et regionalt samhandlingsforum som skal bidra at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet. 

Organisering

Vi er ca 60 Kompetanseforumsdeltakere - ideskapere og pådrivere i et tverrsektorielt forum hvor virkeligheten møtes​.

Dynamisk deltakelse og organisering (2 år av gangen)​

 • I 2017-2019 - 4 bransjevise kompetansegrupper​
 • I 2020-2021 - 3 kompetansegrupper med fokusområder: Arbeidslivsrelevans, Inkludering og Livslang læring​
 • I 2022-2023 – testes arbeid med et forum​ med arbeidsverksted som metodikk

Arbeidet koordineres av en bredt sammensatt styringsgruppe og koordineringsteam.Organisering 2022-2023:

Styringsgruppe

 • Anne Wold, påtroppende fylkesdirektør Kultur, næring og klima, Østfold fylkeskommune
 • Brynjard Rønningen, påtroppende fylkesdirektør, Opplæring og kompetanse, Østfold fylkeskommune
 • Jon-Vidar Knold, seniorrådgiver NHO Viken Oslo
 • Lise Westly, avdelingsdirektør NAV Øst-Viken
 • Ulf Lervik, regionleder LO Viken og Oslo
 • Bjørn Sjøvold, regiondirektør KS Viken
 • Nina Glomsrud Saxrud, direktør, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Annette Dahl, prorektor Høgskolen i Østfold

Koordineringsteamet/prosjektgruppe:

 • Anna Lena Gaup, rådgiver, KS Viken
 • Christine Mollatt Reier, rådgiver NAV Øst-Viken
 • Morten Skaug, avdelingsdirektør Høgskolen i Østfold
 • Oscar Undahl, faglig ungdomssekretær LO Viken og Oslo 
 • Ketil Solbakke, prorektor Fagskolen i Viken
 • Jim Lindquist, Viken fylkeskommune

Leder for Kompetanseforum Østfold - Elena Rosnes, Viken fylkeskommune