Vellykket HR-pilot

Kompetanseforum Østfold har tatt initiativ til å gjennomføre en pilot for å teste behovet og mulighetene for å etablere et læringsnettverk for HR-medarbeidere i Østfold-kommunene. 

 

Dette for å øke kunnskap- og erfaringsutveksling rundt strategisk kompetanseutvikling og hvordan utføre kommunenes kompetansestrategier. 

Gjennom 2023 har det vært gjennomført tre samlinger med støtte fra prosesslederne Anne Bostad og Hanne Kjensli. De har med sin faglige dyktighet og kompetanse gjennomført piloten med nyttig, interessant og relevant faglig innhold. 

Den første samlingen var en innsiktssamling. 8 deltakere fra 6 kommuner fikk mulighet til å beskrive hva et eventuelt nettverk skal inneholde og hvordan det skal organiseres. Innsikten ble omsatt til 2 pilotsamlinger for å teste læringsmetodikk. På disse samlingene fikk deltakerne testet ulike metoder for erfaringslæring og andre prosessverktøy som bidrar til gode rammer for læring. 

I tillegg til å teste metodikk har deltakerne fått innsikt i gruppepsykologisk trygghet som et fundament for læring. Teori U (Otto Scharmer) ble presentert som et rammeverk for læringsnettverket.

Anne Bostad og Hanne Kjensli

Jeg ble veldig glad da Elena Rosnes spurte om det kunne være behov for et læringsnettverk for HR rådgivere som jobber med kompetanseområdet i kommunene i Østfold, forteller Jannicke Aasen fra Sarpsborg kommune. 

– Vi lever i og står overfor gjennomgripende endringer i arbeids- og samfunnslivet. Dette preger kommunesektoren allerede i dag og vil fortsette å prege kommunesektoren i årene som kommer. For å klare å levere gode tjenester i en tid preget av mye endring og omstilling, må vi våge å gjøre ting på en annen måte. Da er mobilisering av kompetanse og samhandling viktige faktorer for å få dette til. Et læringsnettverk vil være en viktig arena for å løse felles utfordringer knyttet til kompetanseområdet, sier Aasen.

– Piloten har vært svært vellykket og resulterte at deltakerne ble enige om hvordan de skulle drifte et læringsnettverk videre. Jeg vil gjerne gi kredit til Anna Lena Gaup og KS Viken, som har vært en av initiativtakere og pådrivere. Per i dag er HR-medarbeidere fra Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Råde og Rakkestad kommuner, samt Viken fylkeskommune (Østfold fylkeskommune fra 01.01.24) med i nettverket. Andre kommuner er hjertelig velkomne til å melde seg på. Første samling blir allerede i januar 2024, sier fornøyd Elena Rosnes, leder i Kompetanseforum Østfold.

Les mer her