Tips til nyttårsforsett for 2023

Din lykke og suksess i 2023 vil komme seilende av seg selv på grunn av alt du har klart å lære i 2022.

Evnen til å lære og mental styrke er to vesentlige deler av suksessformelen for 2023

Din lykke og suksess i 2023 vil komme seilende av seg selv på grunn av alt du har klart å lære i 2022. Gratuler deg selv og vær takknemlig for det!

Nok om det, nå må vi fortsette å holde tempoet oppe. Læring er avgjørende for å holde seg på topp.

Det gjør alltid litt vond å lære noe nytt

Vi skal fortsette med kontinuerlig læring, og det er tungt. Konstant læring og avlæring kan påføre oss en stor mental belastning. Hold sinnet sunt, stressnivået nede, og lær sammen med andre og ha det gøy med det.

Vi i Kompetanseforum Østfold har de siste årene framsnakket kompetanseheving som et viktig omstillingsverktøy. Fremtiden skinner som en sol for de virksomhetene som har blitt til lærende organisasjoner. Med ledere som er opptatt av kompetanseløft for sine ansatte og medarbeidere som satser på å lære nye ferdigheter eller fag.

Vi oppfordrer derfor til å være med å skape en kultur der du hele tiden samarbeider tverrfaglig og lærer av og sammen med andre. Når verden endrer seg så raskt, er delingskultur, organisering av godt samarbeid internt og eksternt, læring på tvers av bransjer og fra virksomhet til virksomhet et must.

Samarbeid, kontinuerlig læring og mental trening er et av de viktigste redskap vi har for å håndtere en usikker verden.

Nyttårsforsettet for 2023 ligger der klart foran oss!

Av Elena Rosnes