Sommerjobbmesser for unge

For unge er verdien av sommerjobb og noe på CV ’n er stor med tanke på videre jobbsøk og valg av utdanning. NAV kontorene i Nedre Viken ønsker å bidra til at unge jobbsøkere skal få sitt aller første møte med arbeidslivet.

I slutten av april var det arrangementer i Byparken i Halden og Rebellhuset i Fredrikstad, etterfulgt av et arrangement i Sarpsborgs storstue Sarpsborg stadion i mai. Til sammen var det rundt 35 arbeidsgivere og 270 jobbsøkere på plass.

Det var et godt samarbeid med de lokale avisene og NRK Østfold både før og etter sommerjobbmessene for å få ordet ut og nå relevante kandidater.

Tallene på hvor mange som fikk napp på en sommerjobb i løpet av messene er foreløpig ikke klare. Men, aktiviteten var stor og de fleste arbeidsgiverne knyttet kontakt med mulige nye medarbeidere i løpet av de tre messene.Stort spenn i bransjer
Det var et stort spenn i bransjene som har behov for medarbeidere til sommeren. På messene var det representert bedrifter fra kommunale kjøkken og vaskeri til lager/logistikk og serveringsbransjen som hadde alle nysgjerrige ungdommer innom sine stands.

LO’s sommerpatrulje på plass

En sommerjobb kan være en ungdoms første møte med arbeidslivet. Dermed er bevisstheten om jobbsøking, arbeidsgivers ønsker og forventninger, CV/Søknad, rettigheter man har som arbeidstaker og regler rundt skatt viktig. LO’s sommerpatrulje var på plass for å informere om rettigheter og plikter i arbeidslivet. I tillegg var skatteetaten og økonomisk rådgiver fra NAV også med for å informere de unge om skatt, skattekort og viktigheten av å ha dette i orden når man kommer i jobb.

Og du, lønna spleiser NAV på

NAV er med å spleise på lønnen til ungdom i sommerjobb med tiltaket «Tilskudd til sommerjobb». Sommerjobbtiltaket kan tilbys arbeidssøkere fra 16 til 29 år som har utfordring med å få sommerjobb på ordinær måte av ulike årsaker. Tiltaket går ut på at sommervikaren ansettes i midlertidig stilling på ordinære lønns- og arbeidsvilkår i bedriften, utfører ordinære arbeidsoppgaver, og at arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen. Tiltaket kan være en ekstra gulrot for arbeidsgivere som ønsker å gi unge arbeidstakere erfaring fra arbeidslivet.

Hvis spørsmål kontakt: camilla.h.nygaard@nav.no, Annette.Lorange.Ekstrom@nav.no eller maria.andersen@nav.no