Psykologisk trygghet er læringskulturens fundament

Psykologisk trygghet og mental helse er viktige forutsetninger for læring er et av stikkordene konferansedeltakere tok med seg på torsdag.

Carina Carl Espen Zachariassen

1. desember gikk Kompetanseforums årskonferanse «Keep Learning» av stabelen. Det var fantastiske innledere, et sammensveiset panel og en unik "pitch-gruppe" som delte sin kunnskap og pasjon med et hundretalls deltakere.

Mental trening med Carina Carl

En av foredragsholdere var Carina Carl, som presenterte sine tanker om psykologisk trygghet og dens innvirkning på læring og læringskultur.

Carina Carl er psykolog og tilbyr ledertrening, kurs og foredrag. I tillegg har hun lang erfaring med å undervise i kondisjonstrening, yoga og mindfulness. Carina har skrevet Tenk enkelt - få mer av det som betyr mest og sammen med psykolog Rebekka Egeland Hverdagspsykologi og Jobbpsykologi.

Carinas inspirerende foredrag tok oss på en nydelig måte gjennom psykologisk trygghet og mental helse, som fundamentale faktorer for læring og utvikling. Hun reflekterte over hvordan arbeid er en sentral kilde til god psykisk helse. Carina oppfordret oss også til å være nysgjerrige, fokusere på styrker og ha tillit til at andre har gode intensjoner.

Carina Carl Espen Zachariassen

Ikke glem selvomsorg

Både mental helse og kultur er en ferskvare, som krever kontinuerlig fokus og stimuli. Reptilhjernen vår er bygget for overlevelse. Vi reagerer ved fare på samme måte som jegere – «fight, flight og freeze». Vi står ikke overfor samme farer, men opplever det samme. Derfor må vi være oppmerksomme på det og passe på oss selv. Hver dag.

Å føle seg trygt til å være uenig, være usikker eller å feile

Omfavne feil som kilder til ny innsikt og læring — om mulig den viktigste kilden. Hva åpner seg av muligheter hvis du betrakter feiltrinn som muligheter til vekst og utvikling? Frykt for å feile kan hindre oss i å utforske og erfare noe nytt og berikende, sier Carina Carl.

– Trygghet utvider tankespennvidden, gir rom for refleksjon og læring. Psykologisk trygghet på arbeidsplassen er viktig – vi må føle oss trygge for å prestere godt på jobb, sier Carina Carl.

Om psykologisk trygghet kan du også lese i boken til Amy Edmondson «The Fearless Organization - Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth». Stjerneprofessoren utforsker kulturen for psykologisk trygghet og oppfordrer ledere til å ta i bruk egenskapene som ydmykhet, nysgjerrighet og empati. «You start with a passion!».