Mental trening og livslang læring

Hvordan kan vi bruke mental trening for å tåle livslang læring? Dette var temaet på en workshop i mars.

Noen perspektiver om mental trening og livslang læring gikk gjengen i Kompetanseforum gjennom på workshopen sammen med Ann-Helen Gamlesanne fra Raw Performance AS.

- Evaluerer du prestasjonen din eller forberedelsene dine? Dette var en av de tankevekkende spørsmålene, forteller Karina Sandell Lauritzen, som var en av deltakere. Prestasjoner kan påvirkes av ytre omstendigheter utenfor vår kontroll. Men hvordan du forbereder deg til noe, det er helt i egne hender!

Fra venstre: Elin K. Ryen, Hanne Kjeldstadli Hansen, Karina Sandell Lauritzen, Mariann Karlsen og Nina Glomsrud Saxrud

Andre hovedpunkt deltakere tok med seg:

  • Vi lærer hele tiden - bevisst og ubevisst. Å skape rom for refleksjon hjelper oss legge merke til og forstå læringen raskere, som igjen gjør at vi raskere kan omsette det i praksis
  • Våre verdier kan brukes som verktøy for å forstå oss selv og vår læringsprosess bedre eller med et annet perspektiv. Når du forstår hva som er viktig for deg, forstår du også egen kommunikasjon, reaksjoner og handlinger bedre.
  • "min jobb er å.." gir oss både retning for hvor vi kan anvende og praktisere læring og fungerer som et kompas
  • Når du ønsker å sikre læring, spør deg selv "hva har jeg lært i dag?"
  • Våre nøytrale følelser gjør at vi kan gå glipp av verdifull læring - men også at vi får tid til omsette læring
  • Aksept som verktøy: være bevisst hva du må tåle, og om du er villig til å tåle det, i din livslange læringsprosess. Aksepter at læring består av oppturer og nedturer - men også det nøytrale i mellom! Vi lærer av det som skaper sterke følelser, så tren deg på å stoppe opp i hverdagen og legge merke til hva du kan lære av det som allerede går på automatikk!
Ann-Helen Gamlesanne fra Raw Performance AS som holde det spennende workshopen.