Interessert i å møte engasjerte studenter?

Rakkestad Næringsråd samarbeider med Høgskolen i Østfold (HIØ) og NMBU om å koble studenter til Rakkestadbedrifter. 

Rakkestad Næringsråd på besøk hos Næringsutvalget ved NMBU Ida Marie Ruud Stemmedalen

8. februar arrangerer Næringslivsutvalget ved NMBU Karrieredag på universitetet. Her kan bedrifter treffe en samlet Campus Ås.

Målet med Karrieredagen er å skape en arena der bedrifter kan knytte kontakt med studenter. Her kan bedrifter ha stand, og annonsere sine faste stillinger, sommerjobber, summer internships, traineestillinger og samarbeid om masteroppgaver direkte til potensielle kandidater. Ønsker du mer informasjon om påmelding, priser og program, ta kontakt post@rakkestadnaringsrad.no

9. mars arrangeres det Drivhuset Connect, et event som knytter studenter ved Høgskolen i Østfold med gründerbedrifter. Denne dagen er for gründerbedrifter som ønsker seg ny kompetanse fra arbeidsvillige studenter fra Høgskolen i Østfold. Stedet er Litteraturhuset i Fredrikstad. Her får du scenetid der du presenterer hvilken kompetanse du har behov direkte til studentene. Ønsker du mer info, kontakt Stine Bjørnstad i Drivhuset Østfold AS, stine@drivhuset.no

Rakkestads besøk til Næringsutvalget ved NMBU

– Vi ble blåst av banen ifra første minutt. Vi dro inn til NMBU med forventning om å møte en person som skulle gi oss brief om mulighetsbildet for samarbeid mellom NMBU og lokalt næringsliv. I stedet ble vi møtt av 12 fremoverlente studenter, både avtroppende og nyvalgte i Næringslivsutvalget, forteller Ida Marie Ruud Stemmedalen, daglig leder i Rakkestad Næringsråd etter besøket.

– Sammen, har de stålkontroll på linjer, behov for praksisplass, cases i oppgaveskriving, sommerjobb og ikke minst jobb etter endt skolegang. Studentene trenger relasjoner og kobling til næringsliv, og næringslivet trenger de gode hodene. Dette er vinn- vinn!, forteller den engasjerte daglig lederen.

Næringslivsutvalget (NU) ved NMBU er bindeleddet mellom NMBUs studenter og næringslivet. NU er et organ under Studentsamfunnet i Ås, og representerer alle studentene ved NMBU. NU jobber for å gjøre studentene kjent med bedrifter og omvendt, gjøre bedrifter kjent med studentene. Dette gjør de gjennom å arrangere Karrieredag på våren og høsten, i tillegg til andre karriererettede arrangementer. 

Mer om Drivhuset Østfold

Stine og Cecilie Bjørnstad Gabestad fra Drivhuset Østfold Ida Marie Ruud Stemmedalen

Høgskolen i Østfold (HIØ) er på eiersiden i det som heter Drivhuset Østfold. Her jobber Stine og Cecilie Bjørnstad Gabestad operativt med å koble HiØ-studenter til gründerbedrifter.

– Det å kjenne til aktiviteten og energien som teamet i Drivhuset Østfold besitter, er viktig for oss som jobber i Næringsråd, ulike foreninger og kommuner i regionen. Drivhuset kan være en del av verktøykassene som kan gi gründerbedrifter en god oppstart og tilføre bedriften ny kompetanse gjennom studenter. Vi kommer til å bruke Drivhuset aktivt som en del av vår henvisningskompetanse, sier Ida Marie Ruud Stemmedalen.

Drivhuset Østfold er en rådgivningspartner på ideelt grunnlag innenfor næringsutvikling med base i Fredrikstad og Halden. Vår kjernevirksomhet består av å utvikle kompetanse og ferdigheter innenfor entreprenørskap og forretningsutvikling hos studenter og forskere.

Til toppen