Campus Indre Østfold

Campus Indre Østfold er et utdanningssamarbeid mellom Indre Østfold kommune - med støtte fra de tre andre kommunene i regionrådet (Rakkestad, Marker og Skiptvet) – Fagskolen Viken og Høgskolen i Østfold.

Ordførere Karoline Fjeldstad, Rakkestad Saxe Frøshaug, Indre Østfold, Anne Grete Larsen, Skiptvet, Theodor Bye, Marker og HIØs rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Målet er å etablere et langsiktig høgskoletilbud i Indre Østfold. Det vil være med på å sikre at flere blir boende, unge mennesker ikke reiser ut fra regionen for å ta høyere utdanning og flere tar utdannelse i voksen alder, og vi blir attraktive for studenter og innflyttere.

Når det er vanskelig å skaffe til veie fagfolk, er det desto viktigere at utdanningssystemet har et bredt spekter av fleksible tilbud som er enkle å kombinere med jobb og som finnes i nærheten man bor.

Dette kommer Indre Østfold til gode

– Befolkningen i Indre Østfold har et markant lavere utdanningsnivå enn Viken og landet for øvrig. Dette igjen gir utfordringer i å etablere nye arbeidsplasser, og rekruttere fagfolk. Etablering av desentraliserte og fleksible utdanninger er et ledd i å imøtekomme de utfordringene regionen sliter med. Det vil sikre bedre utdanningsnivå i Indre Østfold og høyere kompetanse både i privat og offentlig sektor, samt gi grunnlag for flere bedriftsetableringer, sa regional koordinator og leder for Prosjektgruppa Campus Indre Østfold Erik Unaas under statsråd Ola Borten Moe sitt besøk i Mysen i september.

Fra fagskole til campus

Prorektor ved Fagskolen Viken, Ketil Solbakke fortalte på et presentasjonsmøte med statsråden om hvordan de klarte å etablere fagskoletilbudet i Indre Østfold på kort tid etter henvendelse fra kommunen.

– Vi kom i fellesskap fram til de tre utdanningsretningene «Barn med særskilte behov», «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten» og «Industriell digitalisert automatisering», hvor kommunale helsetjenester, barnehagesektoren og digitalisering i industrien var målgruppene.

Etter etableringen av fagskoletilbudet, bygges det nå videre gjennom etableringen av Campus Indre Østfold. 

Statsråd Ola Borten Moe og prorektor Ketil Solbakke ved Fagskolen Viken i samtale med studentene Ruth Kristin Nesset, Linda Marie Greveg og Mary Ann Munzon Hågensen.

Desentralisert sykepleierutdanning

Kulturtorget i Mysen sentrum vil være også studiestedet for det nye desentraliserte sykepleierutdanningen med oppstart i 2023. Avtalene mellom Indre Østfold og Høgskolen i Østfold om desentralisert sykepleierutdanning vil være med på å sikre Indre Østfold-regionen viktig kompetanse. Den vil gi sykepleiestudenter muligheten til å delta i og følge undervisning fra Mysen med kombinasjon med nettundervisning.

– Sykepleierutdanningen i Indre Østfold skal være en spydspiss når det gjelder fleksible og distriktsnær utdanning. Høgskolen i Østfold skal utvikle og teste ut fremtidsrettede praksismodeller som utnyttet kapasiteten i praksisfeltet, som hever kompetansen til ansatte i tjenesten og gir studentene praksisstudier av høy kvalitet, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Næringslivet er på

– Vi i Rakkestad starter nå et offensivt og målrettet arbeid med å mobilisere og rekruttere kandidater til Camups-tilbudene, forteller den engasjerte lederen i Rakkestad Næringsråd Ida Marie Ruud Stemmedalen.

Ida Marie Ruud Stemmedalen Daglig leder Rakkestad Næringsråd, Karoline Fjellstad, ordfører i Rakkestad og HIØs rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
Til toppen