Bli ditt barns beste rådgiver!

Søknadsfristen for videregående opplæring nærmer seg, og mange er usikre på hva de skal velge. Vi tror at barnas foreldre kan bli deres beste rådgivere, men for å bli det må man være godt informert om alle de forskjellige mulighetene.

Seal Engineering er stolt av sine ansatte med fagbrev, og har en skrytevegg dedikert til dem! Seal Engineering

Mange har en oppfatning om at den beste veien å gå er å velge et studiespesialiserende program. Det er ikke nødvendigvis riktig. Vi ønsker imidlertid å understreke at vi ikke, på noen måte, ønsker å nedsnakke studiespesialiserende. Budskapet vi ønsker å formidle er at yrkesfag er et veldig godt valg for alle som skal begynne på videregående.

Når du har gått to år på videregående kan du begynne som lærling, og veien fra skole til arbeidslivet er derfor kort. Men det finnes også flere veier til et fagbrev. Du kan for eksempel ta et fagbrev hvis du kan dokumentere fem år med praksis i faget. Et klassisk eksempel her er at mennesker som har jobbet fem år som ufaglærte i barnehage kan ta et fagbrev. Fagopplæringen er fleksibel!

Et fagbrev gir deg ikke bare kort vei til arbeidslivet, men du får også et stort utviklingspotensial. Med et fagbrev er du kvalifisert for både fagskoler og høyskoler. For eksempel kan du velge y-veien på Høgskolen i Østfold. Da kan du utdanne deg til maskiningeniør med et fagbrev i mekaniske fag. Det samme utdanningsløpet er mulig i mange andre fag.

Det er bedriften veldig glad for i dag, for ingeniører med bakgrunn som fagarbeidere ofte er i en klasse for seg selv.

I desember 2022 var Follo Futura på besøk hos Seal Engineering i Fredrikstad i forbindelse med Kompetanseforum Østfold. Begge bedriftene har lærlinger i mekaniske fag, og brenner for fagopplæring. Vi ønsker derfor å styrke rekrutteringen.

Seal er en bedrift med god kompetanse på utvikling av mennesker og produkter. De produserer avanserte tetningsløsninger for et internasjonalt marked, og er ledende i sitt marked. Seal bruker store ressursers på utvikling og samarbeider med videregående skoler, universitet og høgskoler. De har produksjon og forskning sammen, og produksjonen leverer komponenter til forskningen. Bedriften har behov for flere fagarbeidere, men de kan ofte være vanskelig å rekruttere. Norge står i fare for å mangle 100 000 fagarbeidere i 2035.

Mange av de ansatte hos Seal har tatt fagbrev i bedriften, og det er variasjon i både fagområder og bakgrunn. Noen har gått ordinære løp videregående, andre har tatt fagbrev i voksen alder. Og flere av de som har tatt fagbrev har gått videre til ingeniørutdannelse. Det er bedriften veldig glad for i dag, for ingeniører med bakgrunn som fagarbeidere ofte er i en klasse for seg selv.

Du trenger selvfølgelig ikke å studere videre når du har tatt et fagbrev, Norge skriker tross alt etter flere fagarbeidere. Men flere unge kan få et stort utbytte av å velge fagopplæring. Og det er viktig at flere foreldre ser mulighetene man får med en bakgrunn som fagarbeider.

Vi har bevisst valgt å ikke fokusere på påbygg til generell studiekompetanse her, fordi vi ønsker å løfte frem muligheter med yrkesfag, men det selvfølgelig mulig å ta det hvis man ønsker generell studiekompetanse.

Kanskje du, eller noen du kjenner, har en drøm om å jobbe som ingeniør? Da håper vi at dere vurderer yrkesfag og fagopplæring.

Husk søknadsfrist for videregående opplæring og fagopplæring 1. mars!

Du kan lese mer om arbeidsmarkedet, bedrifters kompetansebehov, og karrièremuligheter med yrkesfaglig bakgrunn på www.kompetanseforum.no. Kompetanseforum Østfold har som mål at flere unge og voksne velger utdannelse, og får relevant kompetanse for fremtidens arbeidsmarked.

Av Harald Strandbakken, HR-rådgiver og karrièreveileder – Follo Futura, og Laila Olsen, avdelingsleder kvalitet og prosjekt – Seal Engineering, først publisert i Fredriksstad Blad.